กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้   ยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (เรียงตามชื่อยาสามัญ)
           หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่รวบรวมโดยการแจ้งจากผู้ประกอบการด้านยา หากผู้ใดประสงค์จะนำไปใช้ประโยชน์ ควรต้องตรวจสอบรายละเอียดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ และผู้ประกอบการด้านยาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ชื่อการค้า ขื่อยาสามัญ ระดับ ประเทศที่จดสิทธิบัตร วันที่ยื่นจด วันที่อนุมัติ วันที่หมดอายุ เลขสิทธิบัตร
FOSAMAX ALENDRONATE Other Thailand 30/03/2538     25884
        17/04/2538     26074
        21/04/2538     26160
        16/05/2538     26398
LIPITOR ATORVASTATIN First USA 30/05/2529 21/07/2530 30/05/2549  
    Other Argentina   25/04/2540    
      Australia 18/05/2530 23/01/2534 18/05/2550  
        27/11/2539 11/04/2540    
      Austria 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
      Belgium 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
      Brazil 12/11/2539      
      Canada 07/05/2530 08/05/2533 08/05/2550  
        21/06/2539 19/02/2540    
      Colombia 04/02/2540 18/04/2540    
      Denmark 27/05/2530 10/02/2540 27/05/2550  
      Finland 27/05/2530 10/06/2536 27/05/2550  
        29/11/2539 05/05/2540    
      France 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
        11/06/2539 21/03/2540    
      GERMANY 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
        28/06/2539 21/11/2539    
      Great Britain* 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
      Greece 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
      Hong Kong 29/05/2530 04/11/2536 29/05/2550  
      Ireland 11/05/2530 03/05/2537 11/05/2550  
      Italy 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
      Japan 29/05/2530 19/02/2539 29/05/2550  
      Korea 29/05/2530 27/07/2537 29/05/2550  
      Luxembourg 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
      Mexico 22/06/2535 25/08/2538 22/06/2555  
      Netherlands 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
        27/11/2539 21/04/2540    
      New Zealand 22/05/2530 21/03/2533 22/05/2550  
LIPITOR ATORVASTATIN     11/06/2539      
      Norway 29/05/2530 18/03/2535 29/05/2550  
      Philippines 28/05/2530 07/09/2533 07/09/2550  
      Portugal 29/05/2530 28/07/2532 29/05/2550  
      Puerto Rico   06/02/2540    
      Singapore 29/05/2530 29/09/2536 29/05/2550  
      South Africa 13/05/2530 28/12/2531 13/05/2550  
      Spain 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
      Sweden 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
        28/11/2539 17/04/2540    
      SWITZERLAND 29/05/2530 30/01/2534 29/05/2550  
      Thailand 15/07/2539 29/08/2545 14/07/2559  
      United Kingdom 12/06/2539 08/11/2539    
      USA 17/06/2539 17/12/2539    
BLOPRESS CANDESARTAN First USA 18/04/2534 23/03/2536 18/04/2554  
    Other Thailand 28/10/2534   28/10/2554  
MEIACT CEFDITOREN First Spain 06/09/2528 23/02/2530 06/09/2548  
    Other Austria 19/09/2540 04/05/2543 19/09/2560  
      Canada 27/08/2528 28/09/2535 07/09/2547  
      EPC 03/03/2530 04/05/2537 03/03/2550  
      England 06/09/2528 29/08/2533 06/09/2548  
      Ireland 22/08/2528 22/09/2536 22/08/2548  
      Japan 07/09/2527 28/09/2535 07/09/2547  
        14/10/2539 25/09/2541 14/10/2559  
      New Zealand 19/09/2540 11/01/2544 19/09/2560  
      Sri Lanka 19/09/2540 06/08/2542 06/08/2557  
        07/01/2542 14/11/2543 14/11/2558  
      Thailand 06/09/2528 11/03/2540 05/09/2548  
        10/10/2539 31/05/2543 09/10/2559  
        18/09/2540      
        28/06/2542      
      USA 26/02/2530 17/04/2533 13/06/2549  
        07/04/2530 13/06/2532 13/06/2549  
MEIACT CEFDITOREN     14/10/2539 28/09/2542 14/10/2559  
CEDAX CEFTIBUTEN First Greece 03/10/2527 05/02/2528 03/10/2542  
        30/06/2530 02/11/2530 30/06/2545  
    First Thailand 04/10/2527   04/10/2542  
    Other Australia 19/09/2527 30/11/2531 19/09/2543  
        02/07/2530 18/06/2533 02/07/2546  
      Canada 27/09/2527 05/07/2531 05/07/2548  
        02/07/2530 23/04/2534 23/04/2551  
      Italy 04/10/2527 29/12/2536 04/10/2547  
        01/07/2530 03/11/2532 17/02/2555  
      Japan 04/10/2526 18/11/2534 04/10/2546  
        02/07/2529   02/07/2549  
        12/09/2529   12/09/2549  
      Sweden 04/10/2527 29/12/2536 04/10/2547  
        30/06/2530   30/06/2550  
      United Kingdom 03/10/2527 17/08/2531 02/03/2550  
        26/06/2530 16/05/2533 26/06/2550  
      USA 12/03/2528 06/01/2530 06/01/2547  
        01/07/2530 14/03/2532 14/03/2549  
        21/11/2531 12/06/2533 12/06/2550  
        09/02/2533 21/03/2534 21/03/2551  
LIPOBAY CERIVASTATIN First GERMANY 03/12/2534 14/08/2539 03/12/2554  
    Other Japan 09/12/2534 29/05/2541 29/05/2555  
      TAIWAN 09/11/2534 01/06/2535 01/06/2550  
      Thailand 13/11/2534      
      USA 26/11/2534 05/01/2536 05/01/2554  
VIDEX DIDANOSINE Other Thailand 07/07/2535 07/07/2542 07/07/2555  
TAXOTERE DOCETAXEL First France 08/07/2537      
    Other Thailand 07/07/2538 29/03/2545 06/07/2558 12332
      USA 07/07/2538      
STOCRIN EFAVIRENZ First USA   02/06/2538 21/05/2556 5519021
    Other Thailand 30/07/2536      
               
RELPAX ELETRIPTAN First Nigeria 09/10/2534 13/12/2534 09/10/2554  
    Other AFR INDEP 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      ANTIGUA 10/06/2541 23/06/2541    
      Australia 08/10/2534 06/12/2537 08/10/2554  
      Austria 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      Belgium 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      Benin 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Brazil 08/10/2534 12/11/2536    
      Brkina Faso 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Bulgaria 08/10/2534 22/06/2541    
      Cameroon 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Canada 08/10/2534 09/02/2541    
      Cayman Lsiands 03/06/2541 05/08/2541 08/10/2554  
      Central African 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Chad 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Chile 19/02/2541 05/01/2542    
      China 14/10/2534 23/04/2541 14/10/2549  
      Congo 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Denmark 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      Egypt 14/10/2534 31/12/2540 14/10/2544  
      EUROPE 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      Finland 08/10/2534 06/05/2540    
      France 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      Gabon 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      GERMANY 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      Great Britain 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      Greece 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      Grenada 08/10/2534 02/06/2541 08/10/2554  
      Guinea 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Guyana   13/05/2541    
      Hungary 08/10/2534 28/10/2537    
      Ireland 16/10/2534 30/06/2541    
      Israel 09/10/2534 02/02/2540 09/10/2554  
RELPAX ELETRIPTAN   Italy 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      IVORY COAST 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Japan 08/10/2534 24/10/2539 08/10/2554  
      Luxembourg 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      Macau   11/10/2539    
      MALAYSIA 15/10/2534 29/10/2540    
      Mali 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Mauritania 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Mexico 15/10/2534 29/11/2539 15/10/2554  
      Netherlands 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      New Zealand 14/10/2534 14/09/2538 14/10/2554  
      Niger 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Norway 08/10/2534 04/09/2541    
      Pakistan 15/10/2534 12/12/2536 15/10/2550  
      Poland 08/10/2534 13/12/2538 08/10/2554  
      Portugal 14/10/2534 10/03/2540    
      Romania 08/10/2534 31/12/2539 08/10/2554  
      Senegal 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Singapore 30/03/2539 09/10/2541    
      South Africa 14/10/2534 26/11/2536 14/10/2554  
      South Korea 08/10/2534 26/11/2541 08/10/2554  
      Spain 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      ST LUCIA 08/10/2534 13/05/2541 08/10/2554  
      Sweden 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      SWITZERLAND 08/10/2534 27/08/2540 08/10/2554  
      TAIWAN 02/10/2534 21/07/2535 21/07/2550  
      Thailand 10/08/2538 23/07/2542 10/08/2558  
      Togo 08/10/2534 21/01/2541 08/10/2544  
      Ukraine 08/10/2534 30/01/2540    
      USA 06/06/2538 13/08/2539 13/08/2556  
      USSR 08/10/2534 10/11/2540 08/10/2554  
      Yugoslavia 14/10/2534 04/10/2539    
               
ARCOXIA ETORICOXIB First South Africa 17/07/2540 27/05/2541 17/07/2560 97/6335
    Other Thailand 11/07/2540      
      USA 11/07/2540 19/01/2542 11/07/2560 5861419
ARIXTRA FONDAPARINUX First France 13/06/2540 08/09/2543 13/06/2560  
    Other Australia 14/01/2526 15/12/2530 14/01/2546 563351
      Austria 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      Belgium 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      Brazil 14/02/2540 25/05/2542 17/01/2546 PI1100139.9
      Canada 13/01/2526 30/01/2533 30/01/2550 1265132
      Denmark 14/01/2526   14/01/2546  
      EUROPEAN 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      France 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      GERMANY 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      Ireland 17/01/2526 21/02/2533 14/01/2546 54472
      Italy 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      Japan 14/01/2526 21/06/2537 14/01/2546 1 849 958
        08/04/2535 16/04/2539 14/01/2546 2510454
      Liechtenstein 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      Luxembourg 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      Netherlands 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      Romania 31/08/2541   17/01/2546  
      Russian Federation 14/01/2526 23/11/2534 14/01/2546 1694065
      Spain 14/01/2526 10/01/2527 10/01/2547 519232
      Sweden 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      SWITZERLAND 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      Thailand 12/06/2541   12/06/2561  
      United Kingdom 17/01/2526 13/04/2531 17/01/2546 84999
      USA 26/10/2530 04/04/2532 19/08/2546 4818816
NEURONTIN GABAPENTIN First France 18/12/2518 17/07/2521 18/12/2538  
    Other Austria 24/08/2533 08/12/2536 24/08/2553  
      Belgium 24/08/2533 08/12/2536 24/08/2553  
      Canada 19/12/2518 17/04/2522 17/04/2539  
      Denmark 24/08/2533 08/12/2536 24/08/2553  
NEURONTIN GABAPENTIN   Finland 19/12/2518 10/12/2525 19/12/2538  
      GERMANY 24/08/2533 23/06/2536 24/08/2553  
      Great Britain 24/08/2533 08/12/2536 24/08/2553  
      Greece 24/08/2533 23/06/2536 24/08/2553  
      Hungary 24/08/2533 07/12/2535 24/08/2553  
      Ireland 24/08/2533 31/05/2538 24/08/2553  
      Israel 23/08/2533 13/12/2539 23/08/2553  
      Israel 23/08/2533 13/12/2539 23/08/2553  
      Italy 24/08/2533 08/12/2536 24/08/2553  
      Japan 22/12/2518 20/02/2522 18/07/2536  
      Korea 22/08/2533      
      Luxembourg 24/08/2533 23/06/2536 24/08/2553  
      MALAYSIA 21/08/2533 30/09/2538 30/09/2553  
      Mexico 28/06/2520 20/08/2525 02/08/2535  
      Netherlands 24/08/2533 08/12/2536 24/08/2553  
      Portugal 23/08/2533 31/01/2540 31/01/2555  
      Spain 24/08/2533 08/12/2536 24/08/2553  
      Sweden 24/08/2533 08/12/2536 24/08/2553  
      SWITZERLAND 24/08/2533 08/12/2536 24/08/2553  
      TAIWAN 10/08/2533 26/09/2534 21/05/2549  
      Thailand 23/08/2533      
      USA 21/08/2533 26/11/2534 21/08/2553  
REMINYL GALANTAMINE First Thailand 13/06/2540   13/06/2560  
        23/12/2542   23/12/2562  
        20/10/2543   20/10/2563  
NOVORAPID INSULIN First Greece   31/12/2529 29/08/2549  
    Other Argentina     30/12/2550 241801
      Australia     29/08/2549 593274
      Austria     29/08/2549 214826
      Belgium     29/08/2549 214826
      Canada     11/08/2552 1306212
      Czech Republic     29/08/2549 275613
      Denmark     29/08/2549 159274
      ENGLAND     29/08/2549 214826
      Finland     29/08/2549 102182
      France     29/08/2549 214826
      GERMANY     29/08/2547 268976
            29/08/2549 3650101.8
      Greece     29/08/2549 862233
      Hungary     29/08/2549 206518
      Ireland     29/08/2549 66138
      Israel     29/08/2549 79887
      Italy     29/08/2549 214826
      Japan     29/08/2549 2662390
      Korea     29/08/2549 75565
      Luxembourg     29/08/2549 214826
      MALAYSIA     15/02/2550 101924
      Netherlands     29/08/2549 214826
      New zealand     29/08/2549 217406
      Norway     29/08/2549 177009
      Philippines     18/10/2551 25772
      Portugal     29/08/2546 83278
      Slovak Republic     29/08/2549 275613
      South Africa     26/08/2549 86/6450
      Spain     29/08/2549 2001624
      Sweden     29/08/2549 214826
      SWITZERLAND     29/08/2549 214826
      TAIWAN     29/08/2547 34062
      Thailand     29/08/2549 4171
      USA     29/08/2549 2104305
APROVEL IRBESARTAN First France 20/03/2533 24/07/2535 20/03/2554  
    Other Argentina 19/03/2534      
      Australia 20/03/2534 07/01/2537 20/03/2554  
      Austria     20/03/2554  
      Belgium     20/03/2554  
      Brazil 27/09/2539   20/03/2554  
APROVEL IRBESARTAN   Canada 20/03/2534 08/07/2540 20/03/2554  
      Denmark     20/03/2554  
      EUROPE 18/03/2529 28/02/2533 18/03/2549  
      Finland 20/03/2534   20/03/2554  
      France 20/03/2534 17/06/2541 15/10/2556  
      France     20/03/2554  
      GERMANY 20/03/2534 17/06/2541 15/10/2556  
            20/03/2554  
      Greece     20/03/2554  
      Hungary 20/03/2534   20/03/2554  
        19/11/2534   20/03/2554  
        29/06/2538 26/10/2538 20/03/2554  
      Ireland 19/03/2534   19/03/2554  
      Israel 20/03/2534 28/02/2539 20/03/2554  
      Italy     20/03/2554  
      Japan 20/03/2534 25/12/2541 20/03/2554  
      Korea 20/03/2534   20/03/2554  
      Latvia 25/02/2536 20/08/2538 25/02/2556  
      Liechtenstein     20/03/2554  
      Lithuania 31/05/2536 29/04/2539 31/05/2556  
      Luxembourg     20/03/2554  
      MALAYSIA 20/03/2534      
      Mexico 26/06/2535 24/10/2537 20/03/2553  
      Netherlands     20/03/2554  
      New Zealand 19/03/2534 19/05/2537 19/03/2554  
      Norway 20/03/2534   20/03/2554  
      Poland 20/03/2534 16/08/2537 20/03/2554  
      Portugal 19/03/2534 02/05/2540 02/05/2555  
      Russian Federation 20/03/2534   20/03/2554  
      Singapore 23/02/2539      
      South Africa 20/03/2534 25/03/2535 20/03/2554  
      Spain     20/03/2554  
      Sweden     20/03/2554  
APROVEL IRBESARTAN   SWITZERLAND     20/03/2554  
      TAIWAN 19/03/2534 23/06/2536 11/03/2551  
      Thailand 19/03/2534   19/03/2554  
      Ukraine 14/09/2536   20/03/2554  
      United Kingdom 20/03/2534 17/06/2541 14/10/2556  
            20/03/2554  
      USA 20/03/2534 14/12/2536 20/03/2554  
        23/06/2536 04/10/2537 04/10/2554  
        30/06/2537 24/09/2539 24/09/2556  
ZEFFIX LAMIVUDINE First South Africa   31/10/2533 08/02/2553 90.0943
    Other South Africa   26/02/2535 30/04/2554 91.3293
      Thailand       42887
KEPPRA LEVETIRACETAM First Greece 13/05/2528 25/11/2528 13/05/2548  
    Other Argentina 20/09/2538 30/08/2542 04/04/2549  
      Australia 14/05/2528 12/12/2531 14/05/2548  
      Austria 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
      Belgium 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
      Brazil 17/10/2539 07/12/2542 15/05/2547  
      Canada 14/05/2528 12/04/2531 12/04/2548  
      Cyprus 25/10/2533 04/12/2533 14/05/2548  
      Denmark 14/05/2528 27/07/2535 14/05/2548  
      Finland 13/05/2528 10/07/2533 13/05/2548  
      France 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
      Georgia 03/09/2542 10/03/2543 14/05/2548  
      GERMANY 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
      Greece 13/05/2528 25/11/2528 13/05/2548  
      Hong Kong 29/01/2534 11/07/2534 14/05/2548  
      Indonesia 14/05/2528 19/12/2537 14/05/2548  
      Ireland 14/05/2528 22/04/2537 14/05/2548  
      Israel 13/05/2528 01/09/2531 13/05/2548  
      Italy 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
      Japan 14/05/2528 27/01/2538 14/05/2548  
      Korea 15/05/2528 27/08/2535 15/05/2548  
KEPPRA LEVETIRACETAM   LETTONIA 19/05/2536 10/10/2536 14/05/2548  
      Luxembourg 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
      MALAYSIA 20/04/2530 17/01/2535 17/01/2550  
      Netherlands 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
      Norway 14/05/2528 17/10/2533 14/05/2548  
      Portugal 14/05/2528 16/12/2529 14/05/2548  
      Russian Federation 13/08/2529 30/09/2531 14/05/2548  
        14/05/2528 07/06/2531 14/05/2548  
      Singapore 02/10/2533 24/10/2533 14/05/2548  
      South Africa 14/05/2528 24/12/2528 14/05/2548  
      Spain 14/05/2528 04/04/2529 04/04/2549  
        30/01/2529 18/02/2530 04/04/2549  
      Sweden 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
      SWITZERLAND 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
        12/12/2539 24/03/2540 14/05/2548  
      TAIWAN 14/05/2528 19/03/2530 01/11/2544  
      Thailand 20/11/2532 13/08/2542 11/11/2552  
      Ukraine 28/10/2536 29/12/2537 14/05/2548  
      United Kingdom 14/05/2528 16/08/2532 14/05/2548  
      USA 14/05/2528 29/09/2530 14/05/2548  
        12/03/2530 06/06/2532 06/06/2549  
        16/02/2532 24/07/2533 06/06/2549  
MIRENA LEVONORGESTREL First Finland 31/07/2535 10/03/2537 31/07/2555  
    Other EUROPE 14/07/2536 09/04/2540 14/07/2556  
      Thailand 21/07/2536      
      USA 20/07/2536 28/03/2538 20/07/2556  
ARESTIL LOPERAMIDE OXIDE First Greece 02/10/2529 03/02/2530 02/10/2549  
      Thailand 19/09/2529   19/09/2549  
    Other France 30/09/2529 23/05/2533 03/06/2552  
      Korea 30/09/2529 01/07/2537 30/09/2549  
      Netherlands 30/09/2529 23/05/2533 02/06/2552  
      Sweden 30/09/2529 23/05/2533 02/06/2552  
               
XEFO LORNOXICAM Other Algeria 02/09/2521   02/09/2541  
      Argentina   29/05/2524 29/05/2539  
      Armenia 10/12/2537   25/04/2552  
      Australia 30/08/2521 17/09/2524 30/08/2537  
        27/04/2532 08/01/2535 27/04/2552  
      Austria 05/09/2521 15/04/2524 15/04/2542  
        02/05/2531 12/03/2533 15/08/2550  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
        10/11/2523 15/05/2524 15/05/2542  
      Bangladesh   08/09/2521 08/09/2536  
      Barbasos 11/07/2526 12/07/2527 11/07/2541  
      Belarus 31/01/2537 22/04/2540 25/04/2552  
      Belgium 06/09/2521 11/11/1524 06/09/2541  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      Bermuda 05/09/2521 27/09/2527 05/09/2541  
      Canada 05/09/2521 16/06/2524 16/06/2541  
      Canada 07/04/2532 22/11/2537 22/11/2554  
        29/04/2532 22/01/2538 29/04/2547  
      Chile 31/12/2522 09/07/2523 31/12/2537  
      Croatia 04/09/2523   04/09/2541  
      Cuba 06/09/2521 05/05/2526 05/05/2543  
      Cyprus 21/02/2537 24/02/2537 07/04/2552  
          08/12/2536 07/04/2552  
      Czech Republic 05/09/2521 18/07/2523 05/09/2536  
        28/04/2532 05/02/2535 28/04/2552  
      DDR 27/04/2532      
      Denmark 05/09/2521 18/11/2528 05/09/2541  
      Dominican Republic 06/09/2521 06/12/2521 06/12/2536  
      Egypt 26/04/2532 31/01/2540 26/04/2542  
      El Salvador   17/11/2525 17/11/2540  
      ENGLAND 05/09/2521 17/03/2525 05/09/2541  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      Finland 06/09/2521 11/07/2526 06/09/2541  
XEFO LORNOXICAM     28/04/2532 10/07/2535 28/04/2552  
      France 06/09/2521 11/11/2524 06/09/2541  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      Georgia 31/07/2536      
      GERMANY 06/09/2521 11/11/2524 06/09/2541  
        19/05/2531      
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      Greece 04/09/2521   04/09/2536  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      Guatemala        
      Hong Kong 05/09/2521 03/01/2528 05/09/2541  
          18/11/2536 07/04/2552  
      Hungary 04/09/2521 25/08/2525 04/09/2541  
        27/04/2532 26/11/2533 27/04/2552  
      Indonesia 31/07/2535      
      Iran   09/01/2525 31/08/2541  
      Ireland 05/09/2521 09/05/2527 05/09/2541  
      Israel 31/08/2521 01/06/2525 31/08/2541  
        10/04/2532 16/06/2536 10/04/2552  
      Italy 06/09/2521 18/09/2528 06/09/2541  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      Jamaica        
      Japan 05/09/2521 05/09/2530 05/09/2541  
        01/05/2532      
      Kazakstan 22/11/2536 15/03/2538 25/04/2552  
      Korea 17/04/2532 27/12/2532 17/04/2552  
        01/05/2532 24/04/2540 18/01/2555  
      Kyrgyzstan 31/10/2537      
      Latvia 12/11/2536 20/02/2538 25/04/2552  
      Lithuania 28/09/2536 27/04/2537 28/09/2551  
      Luxembourg 06/09/2521 11/11/2524 06/09/2541  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      MALAYSIA 11/04/2532 30/09/2536 30/09/2551  
XEFO LORNOXICAM   MOLDOVA 25/03/2537 09/06/2537 25/04/2552  
      Monaco 31/08/2521 18/05/2522 31/08/2541  
      Netherlands 06/09/2521 11/11/2524 06/09/2541  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      New Zealand 01/09/2521 27/05/2524 01/09/2537  
        17/04/2532 25/01/2534 17/04/2552  
      Nicaragua        
      Nigeria 18/09/2521 24/09/2523 18/09/2541  
      Norway 05/09/2521 16/03/2527 05/09/2541  
        24/04/2532 19/05/2536 24/04/2552  
      Pakistan 28/08/2521   28/08/2537  
      Philippines 04/09/2521 04/11/2523 04/11/2540  
        27/04/2532 18/08/2536 18/08/2553  
      Portugal   02/10/2523 02/10/2538  
      Russian Federation 25/04/2532 07/01/2535 25/04/2552  
      Saudi Arabia 07/10/2532      
      Singapore 26/10/2536 30/11/2536 07/04/2552  
      Slovak Republic 28/04/2532 05/02/2535 28/04/2552  
      Slovenia 04/09/2521   04/09/2541  
        19/04/2532 24/04/2540 19/04/2552  
      South Africa 30/08/2521 05/12/2522 30/08/2541  
      Spain 05/09/2521 16/10/2522 16/10/2542  
        30/04/2522 01/03/2523 01/03/2543  
        21/07/2522 01/09/2523 01/09/2543  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      Sweden 06/09/2521 11/11/2524 06/09/2541  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      SWITZERLAND 06/09/2521 11/11/2524 06/09/2541  
        07/04/2532 28/07/2536 07/04/2552  
      TAIWAN 18/04/2521 13/07/2533 20/03/2548  
          01/01/2524 31/12/2538  
      Tajikistan 29/12/2537      
      Thailand 27/04/2532      
XEFO LORNOXICAM   Ukraine 27/10/2536 27/12/2537 25/04/2552  
      USA 31/08/2521 25/12/2522 31/08/2541  
        02/12/2534 11/08/2535 02/12/2554  
      Uruguay   26/06/2530 26/06/2545  
      Uzbekistan 19/11/2536 16/12/2537 25/04/2552  
      Venezuela        
      Yugoslavia 04/09/2521   04/09/2541  
        19/04/2532      
      Zimbabwe 23/08/2521 29/06/2522 23/08/2541  
TRILEPTAL OXCARBAZEPINE First Belgium 13/08/2523 13/02/2524 13/08/2543 5618913
    Other South Africa 13/02/2541 28/10/2541 13/02/2561  
      Thailand 03/02/2541   03/02/2561  
        14/12/2543   14/12/2563  
TAXOL PACLITAXEL First Thailand 10/05/2533      
        12/10/2533      
        26/06/2534      
        16/08/2534      
VECTAVIR PENCICLOVIR First South Africa 16/08/2527 28/08/2528    
    Other Australia 16/08/2527 03/02/2532    
      Canada 16/08/2527      
      EUROPE 10/08/2527 30/10/2534    
      Thailand 19/12/2527      
      USA 12/08/2530 24/12/2534    
ACTONEL RISEDRONATE First USA 06/12/2528 10/12/2539 10/12/2556  
    Other Thailand 10/06/2541      
RISPERDAL RISPERIDONE First South Africa 28/04/2536 25/01/2538 28/04/2556  
        18/11/2537 31/07/2539 18/11/2557  
    Other Australia 03/05/2536 11/09/2540 03/05/2556  
        11/11/2537 05/11/2541 11/11/2557  
      Canada 03/05/2536 25/05/2542 03/05/2556  
      China 11/11/2537 21/11/2544 11/11/2557  
      EUROPEAN 03/05/2536 18/08/2542 03/05/2556  
      Hungary 11/11/2537 06/02/2544 11/11/2557  
RISPERDAL RISPERIDONE   Israel 15/11/2537 23/03/2543 15/11/2557  
      MALAYSIA 04/05/2536 31/05/2544 31/05/2559  
      New Zealand 11/11/2537 13/07/2543 11/11/2557  
      TAIWAN 09/06/2536 07/06/2543 09/06/2556  
      Thailand 04/05/2536   04/05/2556  
        18/11/2537   18/11/2557  
      USA 06/05/2535 24/09/2539 24/09/2556  
        19/11/2536 18/11/2540 18/11/2557  
VIOXX ROFECOXIB First South Africa 23/06/2537 31/05/2538 23/06/2557 94/4502
    Other Thailand 21/06/2537      
      USA 10/01/2537 12/12/2538   5474995
REQUIP ROPINIROLE First Iran 24/11/2526 23/05/2527 24/11/2546  
    Other Australia 22/11/2526 14/07/2530 22/11/2546  
    Other Canada 17/11/2526 29/07/2529 29/07/2546  
    Other EU 30/11/2526 22/10/2529 30/11/2546  
    First Thailand 6/12/2526 10/08/2535 06/12/2541  
    Other USA 7/12/2525 05/06/2527 07/06/2544  
INVIRASE SAQUINAVIR First USA 19/11/2533 23/03/2533 19/11/2553  
    Other Australia 07/12/2533 25/06/2536 07/12/2553  
      France 10/12/2533 17/05/2538 10/12/2553  
      GERMANY 10/12/2533 17/05/2538 10/12/2553  
      Italy 10/12/2533 17/05/2538 10/12/2553  
      New Zealand 04/12/2533 02/03/2537 04/12/2553  
      Spain 10/12/2533 17/05/2538 10/12/2553  
      Sweden 10/12/2533 17/05/2538 10/12/2553  
      SWITZERLAND 10/12/2533 17/05/2538 10/12/2553  
      Thailand 19/11/2533      
      United Kingdom 10/12/2533 17/05/2538 10/12/2553  
KETEK TELITHROMYCIN First France 03/05/2537 12/07/2539 03/05/2557  
    Other Algeria 02/05/2538 07/03/2541 02/05/2558  
      Armenia 02/05/2538 22/06/2543 02/05/2558  
      Australia 02/05/2538 27/11/2540 02/05/2558  
      Austria 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
KETEK TELITHROMYCIN   Belgium 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Botswana 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
      Bulgaria 02/05/2538 18/09/2543 02/05/2558  
      China 02/05/2538 31/05/2543 02/05/2558  
      Denmark 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Estonia 02/05/2538 17/04/2543 02/05/2558  
      Gambia 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
      Georgia 02/05/2538 30/11/2541 02/05/2558  
      GERMANY 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Ghana 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
      Greece 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Hong Kong 05/11/2541 19/05/2543 02/05/2558  
      Hungary 21/12/2542 02/08/2544 21/12/2562  
      Indonesia 01/05/2538 11/05/2542 01/05/2558  
      Ireland 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Israel 04/04/2538 01/03/2543 04/04/2558  
      Italy 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Japan 01/05/2538 22/10/2542 01/05/2558  
      Kazakstan 02/05/2538 15/06/2544 02/05/2558  
      Kenya 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
      Korea 02/05/2538 09/03/2541 02/05/2553  
      Lesotho 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
      Lettonie 02/05/2538 20/08/2540 02/05/2558  
      Liberia 02/05/2538 11/01/2543 11/01/2563  
      Lithuania 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Luxembourg 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Madagascar 02/05/2538 12/11/2539 03/05/2552  
      Malawi 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
      Mexico 02/05/2538 16/04/2542 02/05/2558  
      Moldova 02/05/2538 03/03/2542 02/05/2558  
      Monaco 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Mongolia 02/05/2538 28/10/2542 02/05/2558  
      Morocco* 27/04/2538 31/12/2538 27/04/2558  
KETEK TELITHROMYCIN   New Zealand 02/05/2538 18/11/2540 02/05/2558  
      Nigeria 11/04/2538 31/01/2539 11/04/2558  
      Norway 02/05/2538 06/11/2543 02/05/2558  
      Philippines 28/04/2538 02/03/2542 02/05/2559  
      Poland 02/05/2538 08/05/2544 02/05/2558  
      Portugal 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Romania 02/05/2538 19/05/2541 02/05/2558  
      Russian Federation 02/05/2538 13/07/2542 02/05/2558  
      Singapore 02/05/2538 19/12/2540 02/05/2558  
      Slovak Republic 02/05/2538 02/04/2544 02/05/2558  
      Slovenia 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      South Africa 02/05/2538 31/07/2539 02/05/2558  
      Spain 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Sri Lanka 02/05/2538 27/09/2539 27/09/2554  
      Sudan 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
      SWITZERLAND 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
      Sweden 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      TAIWAN 29/06/2538 11/03/2542 29/06/2558  
      Tajikistan 02/05/2538 25/07/2543 02/05/2558  
      Thailand 22/08/2543   22/08/2563  
      The Netherlands 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      Trinidad and Tobago 02/05/2538 15/12/2538 15/12/2552  
      Tunisia 02/05/2538 02/05/2539 02/05/2558  
      Turkey 03/05/2538 03/03/2542 03/05/2558  
      Turkmenistan 02/05/2538 17/08/2543 02/05/2558  
      Uganda 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
      United Kingdom 02/05/2538 14/10/2541 02/05/2558  
      USA 21/04/2538 03/06/2540 21/04/2558  
      Uzbekistan 02/05/2538 17/08/2543 02/05/2558  
      VIETNAM 04/11/2539 05/08/2543 04/11/2559  
      Zimbabwe 02/05/2538 29/11/2539 02/05/2558  
GABITRIL TIAGABINE First Denmark 05/05/2538      
      Australia 29/04/2539 28/10/2542 29/04/2559  
GABITRIL TIAGABINE   EUROPE 29/04/2539   29/04/2559  
      Japan 02/05/2539   29/04/2559  
      New Zealand 29/04/2539 12/02/2542 29/04/2559  
      South Africa 29/04/2539 29/01/2540 29/04/2559  
      Thailand 03/05/2539   03/05/2559  
      USA 29/04/2539 02/02/2542 29/04/2559  
VALTREX VALACICLOVIR First Monaco 11/08/2531 29/09/2532 11/08/2551  
    Other South Africa   31/10/2533 08/02/2553 90.0943
          26/02/2535 30/04/2554 91.3293
      Thailand 15/08/2531   15/08/2546 42887
VALCYTE VALGANCICLOVIR First Nigeria 27/07/2538 11/10/2538 27/07/2558  
      Thailand 26/07/2538   26/07/2558  
    Other EUROPEAN 19/07/2538 21/04/2542 19/07/2558  
LEVITRA VARDENAFIL First EUROPE 31/10/2541 13/02/2545 31/10/2561 EP1049695
    Other Thailand 20/10/2541      
      USA   26/03/2545   US6,362,178
ZELDOX ZIPRASIDONE First Sri Lanka 01/03/2531 20/05/2531 20/05/2546  
    Other Albania 26/03/2540      
      Algeria 06/03/2540      
      Argentina 13/11/2543 01/03/2544    
      Aripo 30/04/2540   30/04/2560  
      Armenia 25/01/2544 21/03/2544    
      Australia 26/03/2540   26/03/2560  
      Austria 26/03/2540      
      Azerbaijan 26/03/2540      
      Bangladesh 21/04/2540      
      Belarus 26/03/2540      
      Belgium 26/03/2540      
      Benin 26/03/2540   26/03/2550  
      Botswana 30/04/2540   30/04/2560  
      Brazil 19/10/2543 05/12/2543 26/03/2550  
      Bulgaria 26/03/2540      
      Burkina Faso 26/03/2540   26/03/2550  
ZELDOX ZIPRASIDONE   Cameroon 26/03/2540   26/03/2550  
      Canada 26/03/2540      
      Central African 26/03/2540   26/03/2550  
      Chad 26/03/2540      
      Chile 07/05/2540   19/10/2556  
      China 26/03/2540      
      Colombia 28/04/2540      
      Congo 26/03/2540   26/03/2550  
      Croatia 07/05/2540      
      Czech Republic 26/03/2540      
      Denmark 26/03/2540      
      Ecuador 22/04/2540   22/04/2560  
      Egypt 04/05/2540      
      Eurasian 26/03/2540   26/03/2560  
      European 26/03/2540      
      Finland 26/03/2540      
      France 26/03/2540      
      Gabon 26/03/2540   26/03/2550  
      Gambia 30/04/2540   30/04/2560  
      GERMANY 26/03/2540      
      Great Britain 26/03/2540      
      Greece 26/03/2540      
      Guatemala 10/04/2540      
      Guinea 26/03/2540   26/03/2550  
      Guinea-Bissau 26/03/2540   26/03/2550  
      Honduras 20/04/2540   20/04/2560  
      Hong Kong 12/07/2542      
      Hungary 26/03/2540      
      Iceland 26/03/2540      
      INDIA 05/05/2540      
      Indonesia 05/05/2540      
      Ireland 26/03/2540      
      Israel 26/03/2540      
ZELDOX ZIPRASIDONE   Italy 26/03/2540      
      Ivory coast 26/03/2540   26/03/2550  
      Japan 26/03/2540   26/03/2560  
      Kazakstan 26/03/2540      
      Kenya 30/04/2546   30/04/2557  
      Korea 26/03/2540      
      Kyrgyzstan 26/03/2540      
      Latvia 26/03/2540      
      Lithuania 26/03/2540      
      Luxembourg 26/03/2540      
      Malawi 30/04/2540   30/04/2556  
      MALAYSIA 06/05/2540      
      Mali 26/03/2540   26/03/2550  
      Mauritania 26/03/2540   26/03/2550  
      Mexico 02/03/2531 23/02/2537 02/03/2551  
      Mexico 26/03/2540   26/03/2560  
      Morocco 06/05/2540      
      Moldova 26/03/2540 #VALUE! #VALUE!  
      Netherlands 24/02/2531 27/02/2534 24/02/2551  
        26/03/2540      
      New Zealand 01/03/2531 26/06/2533 01/03/2551  
        26/03/2540      
        21/11/2543      
      Nicaragua 02/04/2540   31/07/2553  
      Niger 26/03/2540   26/03/2550  
      Nigeria 01/03/2531 05/04/2532 01/03/2551  
        05/05/2540 30/05/2541 05/05/2560  
      Norway 01/03/2531 06/01/2536 01/03/2551  
        26/03/2540      
      Oapi 26/03/2540      
      Pakistan 28/02/2531 30/12/2532 28/02/2547  
        07/05/2540      
      Peru 02/05/2540   02/05/2560  
ZELDOX ZIPRASIDONE   Philippines 01/03/2531 05/03/2533 05/03/2550  
        08/04/2540      
      Poland 01/03/2531 07/11/2534 01/03/2546  
        26/03/2540      
      Portugal 29/02/2531 27/11/2534 29/02/2551  
        26/03/2540      
      Romania 26/03/2540      
        29/07/2541      
      RUSSIA 01/03/2531 23/04/2534 01/03/2551  
        26/03/2540      
      Saudi Arabia 21/05/2540      
        24/04/2543      
      Senegal 26/03/2540   26/03/2560  
      Singapore 26/03/2540   26/03/2560  
      Slovak Republic 26/03/2540      
      Slovenia 26/03/2540      
      South Africa 01/03/2531 25/10/2532 01/03/2551  
        06/05/2540   06/05/2560  
      Spain 24/02/2531 27/12/2534 24/02/2551  
        26/03/2540      
      Sri Lanka 26/03/2540   17/07/2558  
      Sweden 24/02/2531 27/12/2534 24/02/2551  
        28/09/2541 17/08/2543    
        20/10/2541 29/11/2542 24/02/2556  
      SWITZERLAND 24/02/2531 27/12/2534 24/02/2551  
        26/03/2540      
      TAIWAN 29/02/2531 01/09/2533 01/09/2548  
        01/04/2540      
      Tajikistan 26/03/2540      
      Thailand 21/04/2540      
      Togo 26/03/2540   26/03/2550  
      Tunisia 06/05/2540      
      Turkey 26/03/2540   26/03/2560  
ZELDOX ZIPRASIDONE   Turkmenistan 26/03/2540      
      Uganda 30/04/2540   30/04/2560  
      Ukraine 26/03/2540      
      USA 17/12/2540 06/03/2544    
      Uruguay 06/05/2540      
      Uzbekistan 26/03/2540      
      Venezuela 02/03/2531 02/03/2539 02/03/2551  
        06/05/2540      
      VIETNAM 26/03/2540      
      Yugoslavia 01/03/2531 01/10/2536 01/03/2551  
        06/05/2540      
      Zambia 30/04/2540   30/04/2556  
      Zimbabwe 30/04/2540   30/04/2560  
ZOMIG ZOLMITRIPTAN First Monaco 06/06/2534 26/11/2535 06/06/2554  
      Thailand 06/06/2534   06/06/2554  
    Other EUROPE 06/06/2534 13/08/2540 06/06/2554  
      Japan 06/06/2534 16/01/2541 06/06/2554  
      USA 05/12/2537 14/11/2538 14/11/2555  
COARTEM ARTEMETHER+            
  LUMEFANTRINE First Thailand 10/06/2534 16/10/2540 10/06/2549  
               
COAPROVEL IRBESARTAN+HCTZ First South Africa 20/03/2534 25/03/2535 20/03/2554  
    Other France 20/03/2534 17/06/2541 15/10/2556  
      GERMANY 20/03/2534 17/06/2541 15/10/2556  
      Japan 20/03/2534 25/12/2541 20/03/2554  
      Thailand 19/03/2534      
      United Kingdom 20/03/2534 17/06/2541 14/10/2556  
      USA 20/03/2534 14/12/2536 20/03/2554  
CO - DIOVAN VALSARTAN+HCTZ First South Africa 18/02/2534 27/11/2534 18/02/2554  
    Other Thailand 16/06/2540   16/06/2560  
ชื่อการค้า ขื่อยาสามัญ ระดับ ประเทศที่จดสิทธิบัตร วันที่ยื่นจด วันที่อนุมัติ วันที่หมดอายุ เลขสิทธิบัตร
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home