รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร

(ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2556)

รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในเขต : พระนคร
 1. Swasdee Pharmacy สวัสดี ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 335 หมู่ - ซอย รามบุตรี ถนน - แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 08 5159 2323 โทรสาร
 2. ร้าน แก้วเภสัช 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20 หมู่ ซอย ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2222 0841 โทรสาร
 3. ร้าน คลีนิคยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 116 หมู่ ซอย ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2623 7303 โทรสาร
 4. ร้าน คิมเซ้งตึ้ง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 186 หมู่ ซอย ถนน จักรพงษ์ แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 0690 โทรสาร
 5. ร้าน คิมเวชเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 28 หมู่ ซอย ถนน สามเสน แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2281 8667 โทรสาร
 6. ร้าน คิมอันตึ้ง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 403 หมู่ ซอย ถนน พระสุเมรุ แขวง บวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 0237 โทรสาร
 7. ร้าน คิมฮั้วโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 59-61 หมู่ ซอย ถนน บำรุงเมือง แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2222 5776,0 2221 2678 โทรสาร
 8. แคร์พลัส ฟาร์มาซี (CARE PLUS PHARMACY)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 76/1-3 หมู่ ซอย ถนน พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 08 1456 0808 โทรสาร
 9. ร้าน จ.เจริญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 102/6 หมู่ ซอย ถนน กรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2281 1131 โทรสาร
 10. ร้าน จักรเพชรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 480-484 หมู่ - ซอย - ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2221 1721,0 2222 8528 โทรสาร
 11. ร้าน ชุมชนเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 126 หมู่ ซอย ถนน ดินสอ แขวง บวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 1072 โทรสาร
 12. ร้าน ชุมชนยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 144 หมู่ ซอย ถนน สามเสน แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 1351 โทรสาร
 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิบชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 90 หมู่ - ซอย - ถนน กรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 8312 โทรสาร
 14. ร้าน ซีพี อะพอธเธค
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 524-526 หมู่ - ซอย - ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2225 3233 โทรสาร
 15. ร้าน แซนดี้ ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 325 หมู่ ซอย ประตูเหล็กเล็ก ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2225 7821 โทรสาร
 16. ร้าน ตะนาวเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 478-480 หมู่ - ซอย - ถนน ตะนาว แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 224 2115 โทรสาร
 17. ร้าน ตีทองเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 224 หมู่ ซอย ถนน ตีทอง แขวง วัดราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2221 1991 โทรสาร
 18. ร้าน ท่าช้างเวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 39-40 หมู่ - ซอย - ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2221 6445 โทรสาร
 19. ร้านยา ท่าพระจันทร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 47 หมู่ - ซอย - ถนน พระจันทร์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2222 3604 โทรสาร
 20. ร้าน ที พี ฟาร์ม่า (TP Pharma)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ ซอย รามบุตรี ถนน แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 08 5059 9602 โทรสาร
 21. ร้าน ที พี ฟาร์ม่า (TP Pharma)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 74 หมู่ ซอย รามบุตรี ถนน รามบุตรี แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 08 5059 9602 โทรสาร
 22. ร้าน ที พี ฟาร์ม่า (TP Pharma)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 120 หมู่ - ซอย - ถนน ข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 08 5059 9602 โทรสาร
 23. ที พี ฟาร์ม่า (TP Pharma)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 24/4 หมู่ - ซอย - ถนน ข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 08 1939 1933 โทรสาร
 24. ร้าน เทเวศร์ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 318 หมู่ ซอย ถนน สามเสน แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 2451 โทรสาร
 25. ร้าน เทเวศร์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 102/4 หมู่ ซอย ถนน กรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2281 0344 โทรสาร
 26. ไทยฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 259 หมู่ - ซอย - ถนน ข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2629 3283 โทรสาร
 27. ร้าน บวรชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 8 หมู่ ซอย ถนน สิบสามห้าง แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2281 7991 โทรสาร
 28. ร้าน บางขุนพรหมการแพทย์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 170 หมู่ ซอย ถนน วิสุทธิกษัตริย์ แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2281 2256 โทรสาร
 29. ร้าน บางลำภูเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 46-48 หมู่ - ซอย - ถนน ตานี แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ โทรสาร
 30. ร้าน บ้านยา พระราม 8
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 588-588/1 หมู่ ซอย ถนน วิสุทธิกษัตริย์ แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 6935,08 3782 6689 โทรสาร
 31. ร้าน บ้านยาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 212/1 หมู่ - ซอย - ถนน สามเสน แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 08 6776 9733 โทรสาร
 32. ร้าน บู๊ทส์-ถนนข้าวสาร 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 42,44 ยูนิต 4404 ชั้น 1 หมู่ ซอย ถนน จักรพงษ์ แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 9180 โทรสาร
 33. ร้าน บู๊ทส์-ถนนข้าวสาร 3
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 206/2 หมู่ ซอย ถนน ข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 0073 โทรสาร
 34. ป้อมยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 12 หมู่ ซอย ถนน พระสุเมรุ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2281 5894 โทรสาร
 35. ร้าน เป๋าฮั้วโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 336 หมู่ ซอย ถนน มหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2221 5287 โทรสาร
 36. ร้าน พันธ์ธมนต์ เวชภัณฑ์กิจ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 95 ห้อง A3 โรงแรมรามบุตรี วิลเลจ หมู่ ซอย รามบุตรี ถนน จักรพงษ์ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2629 5144 โทรสาร
 37. ร้าน พาหุรัดเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 338 หมู่ ซอย ถนน พาหุรัด แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ โทรสาร
 38. ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยา แพทย์กิจประสงค์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 306-308 หมู่ ซอย ถนน มหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2221 2380 โทรสาร
 39. ร้าน ฟอร์จูน ดรักส์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 139 หมู่ - ซอย - ถนน ข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2629 2729 โทรสาร
 40. ร้าน ฟาร์มา เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 508 หมู่ ซอย ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2226 4028 โทรสาร
 41. บริษัท ฟาร์มาท็อป จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 21/2 หมู่ ซอย วรพงษ์ ถนน สามเสน แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2628 9883 โทรสาร
 42. ร้าน เฟื่องทองเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48-50 หมู่ ซอย เฟื่องทอง ถนน ตีทอง แขวง วัดราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2222 0032 โทรสาร
 43. ร้าน เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9/5 หมู่ - ซอย - ถนน มหรรณพ แขวง เสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ - โทรสาร
 44. ร้าน เภสัช-19
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 19 หมู่ ซอย ถนน ตะนาว แขวง บวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2280 1408 โทรสาร
 45. ร้าน มหาชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 196 หมู่ - ซอย - ถนน มหาไชย แขวง สำราญราษฎร์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2221 8243 โทรสาร
 46. ร้าน มิตรภาพเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 150 หมู่ ซอย ถนน สามเสน แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 7446 โทรสาร
 47. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมสคอท
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 56-58 หมู่ - ซอย - ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2222 8536 โทรสาร
 48. ร้าน ไมโคร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 58 หมู่ ซอย ถนน ดินสอ แขวง บวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2629 0048 โทรสาร
 49. ร้าน รามาฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 7 หมู่ ซอย รามบุตรี ถนน จักรพงษ์ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2629 3775 โทรสาร
 50. เรือนยาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 12 ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า หมู่ - ซอย - ถนน บูรพา แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 08 3905 8997 โทรสาร
 51. วัตสัน ฟาร์มาซี สาขาดิโอลด์สยามพลาซ่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 12 เลขที่ C-103, C-104, C-113 ชั้น 1 ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า หมู่ ซอย ถนน บูรพา แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2222 4230 โทรสาร
 52. บริษัท วิทยาศรม จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 43 อาคาร 8 หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำเนิน แขวง บวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 1473 โทรสาร
 53. ร้านยา วิรารัตน์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 457/3 ห้อง G3 อาคารมารวยลิฟวิ่ง หมู่ ซอย ถนน มหาไชย แขวง สำราญราษฎร์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 08 1584 9005 โทรสาร
 54. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวชพิบูลเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 390/1 หมู่ ซอย ถนน ตะนาว แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2225 1876 โทรสาร
 55. ร้าน เวชพิบูลย์ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 259,261 หมู่ ซอย ถนน สามเสน แขวง วัดสามพระยา เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2628 7482-3 โทรสาร
 56. บริษัท ไวทัล เอ็กเซล จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 713-715-717 หมู่ ซอย ถนน มหาไชย แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2621 1301 6 โทรสาร
 57. ร้าน ศิริชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 153/1-2 หมู่ ซอย ถนน ดินสอ แขวง บวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 3144 โทรสาร
 58. ร้าน ศุภโชคฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 24 หมู่ ซอย ถนน สามเสน แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 2476,0 2281 2586 โทรสาร
 59. บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 713-715-717 หมู่ ซอย ถนน มหาไชย แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2221 8587-8,0 2621 1301-6 โทรสาร
 60. ร้าน สมบูรณ์โอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 204 หมู่ ซอย ถนน ดินสอ แขวง เสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 1272 โทรสาร
 61. ห้าง สหกรณ์กรุงเทพ บางลำภู
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 156 หมู่ ซอย ถนน จักรพงษ์ แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2281 8228 โทรสาร
 62. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 101 หมู่ - ซอย - ถนน บุญศิริ แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 4318 โทรสาร
 63. ร้าน เสาชิงช้าโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 145-147 หมู่ ซอย ถนน บำรุงเมือง แขวง เสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2222 6901 โทรสาร
 64. ร้าน หมวยเภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 46 หมู่ ซอย ถนน สามเสน แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 81281 7723 โทรสาร
 65. ร้านยา องค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 226 หมู่ ซอย ถนน สามเสน แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 1170,0 2282 0729 โทรสาร
 66. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาตรอกมะยม
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 34 หมู่ - ซอย - ถนน จักรพงษ์ แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2629 0532 โทรสาร
 67. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาถนนข้าวสารจุด 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 24/4 หมู่ - ซอย - ถนน ข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2629 0978 โทรสาร
 68. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาประชาธิปไตย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 115/2-5 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2629 3277 โทรสาร
 69. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาสามเสน 2 จุด 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 100 หมู่ - ซอย วัดตรีทศเทพ ถนน สามเสน แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2629 0881 โทรสาร