รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร

(ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2556)

รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในเขต : ปทุมวัน
 1. บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 55 ชั้น 12 อาคารเวฟ เพลส หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 2. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 22 หมู่ ซอย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2218 8428-9 โทรสาร
 3. บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 130-132 ชั้น 18 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 หมู่ ซอย ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2263 2929 โทรสาร
 4. ร้าน จรัญเวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 137/3 - 4 หมู่ - ซอย สนามคลี ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2252 1585,0 2251 9478 โทรสาร
 5. ร้าน จี เอ็น ซี เจเนอรัล นูทริชั่น เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4,4/1,4/2,4/4 ชั้น 7 อาคารเซ็นทรัลเวิล์ด หมู่ ซอย ถนน ราชดำริห์ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2613 1602 โทรสาร
 6. ร้าน จี เอ็น ซี เจเนอรัล นูทริชั่น เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/2 ห้องเลขที่ 326 ชั้น 3 อาคาร ALL Season Place หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2685 3843 โทรสาร
 7. ร้าน จี เอ็น ซี เจเนอรัล นูทริชั่น เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ชั้น 3บี21 หมู่ - ซอย - ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2611 8037 โทรสาร
 8. บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 325/5 หมู่ ซอย ถนน พระราม1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2612 4616 โทรสาร
 9. ช้างสไมล์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (W1 - 5/1) หมู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 08 9444 1619 โทรสาร
 10. บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/2 ชั้น 23 ออลซีซั่นส์เพลส อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 11. บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/2 ชั้น 24 ออลซีซั่นส์เพลส อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2264 9999 โทรสาร
 12. ร้าน ซี-เมด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ห้องที่ 1B-22 ชั้น 1 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ หมู่ - ซอย - ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 13. บริษัท เซนติว่า (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/2 ชั้น 24 ออลซีซั่นส์เพลส อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2264 9999 โทรสาร
 14. เซ็นทรัล ดรักส์ เฮ้าส์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/194-198 ชั้น 2 ตึกซีอาร์ซี ทาวเวอร์ หมู่ - ซอย - ถนน - แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2685 3911 โทรสาร
 15. ห้าง เซ็นทรัลดรักเฮ้าส์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1027 หมู่ - ซอย - ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2254 7168 โทรสาร
 16. ร้าน เซฟดรัก เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 97/11 ห้อง 206 ห้างบิ๊กซีราชดำริ หมู่ ซอย ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2250 4606 โทรสาร
 17. ร้านขายยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 97/11 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ราชดำริ หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริห์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2250 4606 โทรสาร
 18. ห้างขายยา ณรงค์ฤทธิ์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 21 หมู่ ซอย วัดดวงแข ถนน จารุเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2216 2946 โทรสาร
 19. ร้าน ดวงพรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ ล๊อคที่159-160 ร้านค้าการเคหะแห่งชาติชุมชนบ่อนไก่ หมู่ ซอย ปลูกจิตร ถนน พระราม4 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2654 3992 โทรสาร
 20. บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 หมู่ ซอย ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2697 9300 โทรสาร
 21. ร้าน ทีเค ดรัก เซ็นเตอร์ (TK Drug Center)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 22/2 หมู่ ซอย ชิดลม ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 85123 4173 โทรสาร
 22. ร้านขายยา เทสโก้โลตัสฟาร์มาซี (TescoLotus Pharmacy)สาขาพระราม1
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 831 หมู่ ซอย ถนน พระราม1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2612 3960-79 โทรสาร
 23. ร้าน ไทยเจริญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 211-213 หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2214 4397 โทรสาร
 24. บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 34/3 ชั้น 3 อาคารรวมทนุไทยหลังสวน หมู่ - ซอย หลังสวน ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2652 2020-4,0 2255 9947 โทรสาร 0 2255 9947
 25. บริษัท นำสินเทรดดิ้ง จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 518/5 ชั้น 9 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ หมู่ ซอย ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2255 5905 โทรสาร
 26. บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 62 ห้อง 2401-2402,2406 ชั้น 24 อาคารเดอะมิลเลนเนีย หมู่ - ซอย - ถนน หลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2650 5355 - 59 โทรสาร
 27. ร้าน บ้วนหยูเวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1939-1941 หมู่ ซอย ถนน พระราม4 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2250 1162 โทรสาร
 28. ร้าน บัมเบิ้ลบี ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 448 ห้อง G7 ชั้น G อาคารสยามกิตติ หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2718 6034 โทรสาร
 29. ร้าน บี.ซี. ราชประสงค์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 502 หมู่ ซอย ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2252 5345 โทรสาร
 30. บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 12 หมู่ ซอย ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2627 3256-65 โทรสาร
 31. บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทร็ดดิ้ง จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 27/2-3 หมู่ ซอย ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2253 0178-81 โทรสาร
 32. บู๊ท - สยามพารากอน 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 991 (พื้นที่บางส่วนแผนก Food Hall) ชั้น จี ศูนย์การค้าสยามพารากอน หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 33. บู๊ทส์ - เซ็นทรัล เวิลด์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4,4/1,4/2,4/4 ยูนิต ซี408 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลดิ์ หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริห์ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2613 1730 โทรสาร
 34. บู๊ทส์ - เซ็นทรัล เวิลด์ 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4,4/1-2,4/4 ยูนิตเอ320-เอ321 ชั้น3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริห์ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2613 1059 โทรสาร
 35. บู๊ทส์ - บิ๊กซี ราชดำริห์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 97/11 ชั้น 1 อาคารบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ราชดำริห์ ยูนิตจีซีอาร์ 115 หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริห์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2250 4763 โทรสาร
 36. บู๊ทส์ - มาบุญครอง 3
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ห้องเลขที่ 3 บี16 ชั้น 3 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ หมู่ ซอย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 37. บู๊ทส์ - โลตัส พระราม 1
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 831 ชั้น 3 เทสโก้โลตัส พระราม1 หมู่ ซอย ถนน พระราม1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 38. บู๊ทส์ - สยามสแควร์ 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 414,414/1,414/2 หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2252 5101 โทรสาร
 39. บู๊ทส์ - อัมรินทร์ พลาซ่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 496 - 502 ยูนิต 2 ชั้น 1 อัมรินทร์พลาซ่า หมู่ ซอย ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2256 9946-7 โทรสาร
 40. บู๊ทส์-จัตุรัสจามจุรี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 319 ห้องเลขที่ 131 ชั้น จี โครงการจัตุรัสจามจุรี หมู่ - ซอย - ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2160 5003-4 โทรสาร
 41. บู๊ทส์-ปาร์ค เวนเชอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 57 ห้องเลขที่ 108 ชั้น 1 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2256 0091 โทรสาร
 42. บู๊ทส์-มาบุญครอง ชั้น 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ห้องเลขที่ 2บี-23 ถึง 2บี-26 ชั้น 2 อาคารมาบุญครองช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ หมู่ ซอย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2261 3572 โทรสาร
 43. บู๊ทส์-สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 989 ยูนิต 521-522 ชั้น 5 อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ หมู่ ซอย ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2658 1126 โทรสาร
 44. ร้าน บู๊ทส์-สยามพารากอน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 991 ยูนิต 225 ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน หมู่ ซอย ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2129 4464-5 โทรสาร
 45. ร้าน บู๊ทส์สาขาอาคารออล ซีซันส์ เพลส
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/2 ยูนิต 207 ชั้น 2 อาคารออลซีซันส์ เพลส รีเทลเซ็นเตอร์ หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2251 1617 โทรสาร
 46. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เภสัชสมบูรณ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 546/3 หมู่ - ซอย - ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2251 8015,0 2252 3157 โทรสาร
 47. พิณทองเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 18/14 หมู่ ซอย ปลูกจิตต์ ถนน พระราม 4 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2168 9114 โทรสาร
 48. บริษัท พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท จำกัด สาขา8
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ภายในอาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น 4 หมู่ ซอย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2393 2945-6 โทรสาร
 49. ร้าน เพลินจิต ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 888/31 หมู่ ซอย ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2254 9530 โทรสาร
 50. ร้าน เพียว PURE (สาขาราชดำริ)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 97/11 หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริห์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2655 0666,0 2250 4888,0 2655 0777 โทรสาร
 51. ฟาร์มาโคเฟีย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ชั้น 6 มาบุญครอง เซ็นเตอร์ หมู่ - ซอย - ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 52. บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ประเทศไทย)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 62 ห้อง 2401-2403 ชั้น 24 อาคารเดอะมิลเลนเนีย หมู่ - ซอย - ถนน หลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 53. บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 161/1 ชั้น 15 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ หมู่ - ซอย มหาดเล็กหลวง 3 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2651 9621 โทรสาร 0 2651 9630
 54. ร้าน เภสัชกรหญิง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 10/3 หมู่ ซอย สนามคลี (โปโล) ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2654 2844 โทรสาร
 55. ร้าน มณียา ดรัก เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 518/3 ชั้นที่1 อาคารภาณุนี หมู่ ซอย ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2255 2517 โทรสาร
 56. ร้าน มาร์ช ฟาร์มาซี (March PHARMACY)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ห้อง 1B39/1 ชั้น 1 มาบุญครองเซ็นเตอร์ หมู่ ซอย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2620 9175 โทรสาร
 57. บริษัท มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63 ยูนิต 1602/2-1604 ชั้น 16 อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ หมู่ ซอย ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2168 8210 โทรสาร
 58. ร้านยา มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 492/1 หมู่ ซอย ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2252 1309 โทรสาร
 59. ร้าน เมืองไทยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (หัวลำโพง) หมู่ ซอย ถนน แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 60. ร้าน ไมโครดรักเฮาส์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 130-132 ชั้น G อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 หมู่ ซอย ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 08 1939 5289 โทรสาร
 61. ร้าน ยา-drug
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ห้องที่ 10,28 ชั้น 1 มาบุญครองเซ็นเตอร์ หมู่ - ซอย - ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ - โทรสาร
 62. บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 888/42 ชั้น 2 หมู่ ซอย ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 0 2251 5588 โทรสาร
 63. ร้านยา ลีฟาร์มา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 243-245 หมู่ ซอย ถนน พระราม 4 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 0 2219 2388 โทรสาร
 64. ร้านยา แล็บ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4/1-2 โซน บี ห้องบี 217 ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริห์ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2255 6176 โทรสาร
 65. ร้าน แล็บ ดรักแคร์ (LAB DRUG CARE)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 999/9 ยูนิตเลขที่ บี109 ชั้นที่ บี1 อาคาร ดิ ออฟฟีศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2264 5870 โทรสาร
 66. แล็บ ฟาร์มาซี (LAB PHARMACY)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 991 ชั้นจี ศูนย์การค้าสยามพารากอน หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 67. วัตสัน ฟาร์มาซี สาขาโบนันซ่ามอลล์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 418/5 ห้องเลขที่ 1S-01 ชั้น 1 อาคารโบนันซ่า มอลล์ หมู่ ซอย สยามสแควร์ซอย 7 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2655 2000 ต่อ 1457 โทรสาร
 68. วัตสัน ฟาร์มาซี สาขามาบุญครอง ชั้น 6
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 อาคาร ศูนย์การค้ามาบุญครองชั้น 6 หมู่ - ซอย - ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2611 7161 โทรสาร
 69. วัตสัน ฟาร์มาซี สาขาโลตัสเจริญผล
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 831 ชั้น 3 เทสโก้โลตัส พระราม1- เจริญผล หมู่ ซอย ถนน พระราม1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 70. ร้าน วัตสัน ฟาร์มาซี สาขาสยามสแควร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 186/9-10 ล็อก 1 ก. หมอน 1-3 สยามสแควร์ หมู่ ซอย 1 ถนน พระราม 1 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2658 3955 โทรสาร
 71. ร้าน วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4,4/1,4/2,4/4 ห้อง B209 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริห์ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2646 1233 โทรสาร
 72. วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี ราชดำริ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 97/11 ชั้น G อาคารบิ๊กซี ราชดำริ หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริห์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2665 2000 ต่อ 1418 โทรสาร
 73. วัตสันฟาร์มาซี สาขามาบุญครอง 1
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ห้อง 2 ซี 26-31 ชั้น 2 ศูนย์การค้ามาบุญครอง หมู่ ซอย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2611 7126 โทรสาร
 74. วัตสันฟาร์มาซี สาขาออลซีซั่น เพลส
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/2 ชั้น 2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2665 1406 โทรสาร
 75. วัตสันฟาร์มาซี สาขาอาคารมณียา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ หมู่ ซอย ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2254 8175 โทรสาร
 76. บริษัท วี.เอ.เอ็น ดิสเพนซารี จำกัด สาขาเซ็นทรัล เวิลด์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4,4/1,4/2,4/4 ห้อง ท๊อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์ หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 77. วีแคร์ ฟาร์มาซี (We Care Phramacy)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม หน่วย E1-20 หมู่ - ซอย - ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 08 9164 5848 โทรสาร
 78. ร้าน เวลล์แคร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ชั้น 1 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ หมู่ ซอย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 89171 1801 โทรสาร
 79. ศรัณย์ เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 6 หมู่ ซอย จุฬา 7 ถนน พระราม 4 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 08 1611 6758 โทรสาร
 80. ศรีรัตน์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 112/5 หมู่ - ซอย - ถนน จรัสเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2611 9007 โทรสาร
 81. ร้าน ศูนย์รวมยาฟาร์แมกซ์ (Pharmax)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 315 ห้อง B03 ชั้น B หมู่ ซอย ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2657 6050 โทรสาร
 82. สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 22 หมู่ - ซอย - ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2218 8428 - 9 โทรสาร
 83. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1871 หมู่ ซอย ถนน พระรามที่ 4 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2252 0161 โทรสาร
 84. บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 18 ยูนิต เอ หมู่ ซอย ถนน พระรามที่ 1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2613 9939,0 2449 7950-1 โทรสาร
 85. ร้าน สวนหลวงคลังยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 154 หมู่ ซอย สวนหลวง 1 ถนน แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2214 2056 โทรสาร
 86. ร้าน สามย่านฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 24 ห้อง M03 โครงการอาคารยูเซ็นเตอร์ 2 หมู่ - ซอย จุฬา 4 ถนน จฬา 42 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2215 4030 โทรสาร
 87. ร้าน สุนทรโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 61 หมู่ ซอย ถนน จรัญเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2214 3704,0 2215 9797 โทรสาร
 88. ร้าน แสงฟ้าโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 69/3 หมู่ ซอย พระเจน ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2251 7267 โทรสาร
 89. บริษัท หมอมี จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 56/8,56/9,56/10,56/11,56/12 หมู่ ซอย ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2214 4111-2 โทรสาร
 90. ร้าน หมอยา4
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1937 หมู่ ซอย ถนน พระราม4 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2655 8251,0 2240 1281,0 2671 0466 โทรสาร
 91. ร้าน หมอยามหานาค 3
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 186 หมู่ ซอย วัดบรมนิวาส ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 92. ร้านขายยา หัวลำโพง (ตงซัวตึ้ง)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 505-506 หมู่ ซอย ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2214 2679 โทรสาร
 93. บริษัท อาร์.เอ็กซ์.รีเสิรช จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 432/3 หมู่ ซอย สยามสแควร์ซอย9 ถนน พระราม1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2252 6867 โทรสาร
 94. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 93/1 ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์บี หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2614 3641 โทรสาร
 95. บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเชีย อิงค์ (สาขาประเทศไทย)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/2 ชั้น 9 ซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส หมู่ ซอย ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2612 6200 โทรสาร
 96. บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 93/1 ยูนิต 603-604 ชั้นที่ 6 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 97. ร้าน เอพริล 27 เฮลท์แคร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ห้อง 2B-30 ชั้น 2 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ หมู่ ซอย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร
 98. เอพริว 27 ดรัก แอนด์ เฮลท์แคร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 444 ห้องที่ 3B-20 ชั้น 3 อาคาร เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ หมู่ - ซอย - ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 08 1838 0595 โทรสาร
 99. บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 44 ชั้น 18 ยูนิต เอ อาคารศรีจุลทรัพย์ หมู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2613 9939 โทรสาร
 100. บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยูนิต เอ็มเอช 3701-3712 ชั้น 37 หมู่ ซอย ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2262 5700 โทรสาร
 101. บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยูนิต เอ็มเอช 3701-3712 ชั้น 37 หมู่ ซอย ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2262 5700 โทรสาร
 102. บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 33/2-8 หมู่ ซอย รองเมือง 4 ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2613 8081-90,0 2613 8060-68 โทรสาร 0 2216 3235,0 2613 6627
 103. บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2/4 ชั้น5 ชั้น5 เอ และชั้น9 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2267 9028-42 โทรสาร
 104. บริษัท แอ๊บวี่ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 5 เอ หมู่ - ซอย - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2657 5555 โทรสาร
 105. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 989 ห้อง 312-316 ชั้น 3 อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่ หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2658 0030 - 1 โทรสาร
 106. บริษัท แอลจี ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 19 หมู่ ซอย ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 265 42275-6 โทรสาร
 107. บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 518/5 ชั้นที่ 10-11 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ หมู่ ซอย ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2257 3500,08 1286 1401 โทรสาร
 108. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอลีฟฟาร์ม
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1903 หมู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2251 1748 โทรสาร