รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร

(ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2556)

รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในเขต : ทุ่งครุ
 1. ร้าน 39 เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 49/11 หมู่ 2 ซอย พุทธบูชา 39 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 1497 9627 โทรสาร
 2. ร้าน 41 คลังยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 924/8 หมู่ 1 ซอย ประชาอุทิศ 41 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2872 5664 โทรสาร
 3. กำแพงแก้วเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 50 หมู่ 1 ซอย ประชาอุทิศ 55 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 1454 3241 โทรสาร
 4. ร้าน คลังยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 385/5 หมู่ 4 ซอย ถนน แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2427 0150 โทรสาร
 5. ร้าน คลังยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 124 หมู่ ซอย ประชาอุทิศ 33 ถนน แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ โทรสาร
 6. ร้าน คลังยา สวนธน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 364/67 หมู่ 2 ซอย พุทธบูชา 44 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2870 5034 โทรสาร
 7. ร้านขายยา คลังยาประชาอุทิศ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 457 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2870 3967 โทรสาร
 8. คลังยาประชาอุทิศ 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 523/17 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 1331 4647 โทรสาร
 9. คลังสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 338,340 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2873 8007-8 โทรสาร
 10. ร้าน คลินิกยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 337 หมู่ ซอย ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2426 3886 โทรสาร
 11. ร้าน จุฬาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 381/2 ห้อง 7-8 โครงการทุ่งครุพลาซ่า อาคารเฟื่องฟ้า หมู่ ซอย ใกล้ประชาอุทิศ 61 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2870 3311 โทรสาร
 12. ร้าน เจ.พี.ฟาร์ม่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 81/12 หมู่ 6 ซอย ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2464 3361 โทรสาร
 13. ร้าน ชาญชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 17 หมู่ - ซอย ประชาอุทิศ 27 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2870 8042 โทรสาร
 14. ร้านขายยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 142,142/1,142/2,142/3 ห้างคาร์ฟูร์ประชาอุทิศ หมู่ 6 ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2463 7953 โทรสาร
 15. บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 365/1130 ชั้น 1 อาคารมลิวัลย์ 4 หมู่ ซอย ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ โทรสาร
 16. ปัจจัย ๔ ทุ่งครุ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 50/84 หมู่ 6 ซอย ประชาอุทิศ 103 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 2644 1018 โทรสาร
 17. ร้าน พิทวัสเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 23 หมู่ - ซอย ประชาอุทิศ 59 แยก 5 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2872 6652 โทรสาร
 18. บริษัท พี แอนด์ ดี เมดิแคร์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 511 หมู่ 1 ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2870 4995 โทรสาร
 19. พี.พี. เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 85/1440 หมู่ - ซอย ประชาอุทิศ 79 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 6813 9386 โทรสาร
 20. ร้าน พุทธบูชาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 262/3 หมู่ 3 ซอย ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2870 5591 โทรสาร
 21. ร้านขายยา เพรียว (Pure) สาขาประชาอุทิศ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 523 - 523/3 หมู่ ซอย ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2464 2888 โทรสาร
 22. ร้านขายยา ฟาร์มาซีน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 132/1 หมู่ ซอย ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 7588 3433 โทรสาร
 23. ร้าน ภัทรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 825/740 หมู่ 1 ซอย ประชาอุทิศ 58/2 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2426 7366 โทรสาร
 24. มีฤทธิ์ เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 877/3 หมู่ 1 ซอย ประชาอุทิศ 45 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 1752 0935 โทรสาร
 25. ร้าน ยา ดี-เชน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11/15 อยู่ในห้างจัสโก้สาขาประชาอุทิศ หมู่ 1 ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2873 5353 โทรสาร
 26. ยา อ.เจริญ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 60 หมู่ - ซอย ประชาอุทิศ 54 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 9896 0895 โทรสาร
 27. ร้าน ยาดี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1020/266 คอนโดประชาสุขเพลส หมู่ 1 ซอย ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2427 5271 โทรสาร
 28. รวมยาทุ่งครุ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 50/8 หมู่ 6 ซอย ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2815 8160 โทรสาร
 29. รวมยาทุ่งครุ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 50/8 หมู่ 6 ซอย ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2815 8160 โทรสาร
 30. วัชระเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 381 หมู่ ซอย ประชาอุทิศ 61 ถนน ประชาอุทิศฝั่งซ้าย แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 9890 3590 โทรสาร
 31. วัตสันฟาร์มาซี สาขา เทสโก้ ประชาอุทิศ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 42 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2665 2000 ต่อ 1438 โทรสาร
 32. บริษัท วาว เอเชีย จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 213 หมู่ - ซอย ประชาอุทิศ 41 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2872 5606 โทรสาร
 33. ร้าน วิริยะฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168/39 หมู่ 1 ซอย ประชาอุทิศ 33 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2873 5156 โทรสาร
 34. ร้าน เวชเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114 หมู่ - ซอย ประชาอุทิศ 45 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2427 8977 โทรสาร
 35. ร้านขายยา ศรีไทยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 17 หมู่ - ซอย ประชาอุทิศ 33 แยก 6 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2873 2265 โทรสาร
 36. สวนธนเพื่อนยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 338 หมู่ 2 ซอย - ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 9700 9628 โทรสาร
 37. สุขไพศาลฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 หมู่ ซอย ประชาอุทิศ 79 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 1478 5530 โทรสาร
 38. ร้าน เสริมชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 447 หมู่ ซอย ประชาอุทิศ 65 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2428 3047 โทรสาร
 39. ร้าน อ.ทุ่งครุเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 471 หมู่ ซอย ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2815 9365 โทรสาร
 40. บริษัท อินเตอร์เฮลท์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 525/325 หมู่ ซอย ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 08 6335 0939 โทรสาร
 41. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาทุ่งครุพล่าซ่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 381/3 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2870 2225 โทรสาร
 42. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาพุทธบูชา42
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 328/1 หมู่ ซอย ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2870 7993 โทรสาร
 43. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ดี.ฟาร์ม
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 40 หมู่ - ซอย ประชาอุทิศ 55 ถนน - แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2427 8123 โทรสาร