รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร

(ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2556)

รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในเขต : ดินแดง
 1. ร้าน ก.นครฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 703 หมู่ ซอย ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2277 3154 โทรสาร
 2. ร้าน กระถินณรงค์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 62/6 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 6590 โทรสาร
 3. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1870/7 หมู่ - ซอย ใกล้ซอย ประชาสงเคราะห์ 22 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2538 7900 โทรสาร
 4. ร้าน เกียรตินิยม
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2000/21-2 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2277 6487 โทรสาร
 5. ร้าน แก้วตุ๋ยพานิช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 402 หมู่ ซอย ถนน สุทธิสาร แยก1 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0 2277 2557 โทรสาร
 6. ขายยา สิริเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 202/2 อาคาร สถิตคุณแมนชั่น หมู่ - ซอย รัชดา 13 (กุนนที) ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2692 6888 โทรสาร
 7. คมกิจเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1222/4 หมู่ - ซอย ชานเมือง ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 6666 1690 โทรสาร
 8. ร้าน คลังยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 584/39 หมู่ ซอย รัชดาภิเษก3 ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2641 1400 - 2 โทรสาร
 9. คลังสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 590 หมู่ ซอย ประชาสงเคราะห์ 4 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 6782 โทรสาร
 10. ร้าน คลีนิคยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2508/10 อาคารการเคหะโครงการ 3 หมู่ ซอย ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2642 8310 โทรสาร
 11. ร้าน เค.พี. ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 159 หมู่ - ซอย - ถนน สุทธิสาร แยก 1 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2693 6182 โทรสาร
 12. เค.พี. ฟาร์ม่าโฮม
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 502/171 หมู่ ซอย อยู่เจริญ ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 5648 โทรสาร
 13. บริษัท เค.พี.เอส.ดรัก จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 82/4 และ 886/3-4 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2247 9597-8 โทรสาร
 14. ร้าน เคหะยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5001 บริเวณหัวมุมแฟลต ช 7 หมู่ ซอย ถนน มิตรไมตรี (ประชาสงเคราะห์) แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2640 6597 โทรสาร
 15. ร้าน จี เอ็น ซี เจเนอรัล นูทริชั่น เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99 ห้องเลขที่ B04 ชั้นใต้ดิน อาคารดิเอสพละนาด หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2660 9340 โทรสาร
 16. เจบีฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99/27 หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10321 โทรศัพท์ 08 1403 7497 โทรสาร
 17. ร้าน เจริญชัยโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 33 หมู่ ซอย เปรมสมบัติ ถนน แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ โทรสาร
 18. ร้าน แจ๊ส เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1478 หมู่ ซอย ชานเมือง ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 89203 1899 โทรสาร
 19. ร้าน ชัยเจริญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 445 หมู่ ซอย เพ็ญและเพื่อน ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2644 3472 โทรสาร
 20. ร้าน ชัยยะเวช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3738 หมู่ ซอย ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 6317 โทรสาร
 21. ร้าน โชคชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3050 หมู่ ซอย - ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2275 6457 โทรสาร
 22. ซาราทาเกะเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 674 หมู่ ซอย นาทอง 7 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2247 4673-4 โทรสาร
 23. บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 110 ชั้น 1 หมู่ ซอย อินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนน วิภาวดี แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 1372 8487 โทรสาร
 24. ร้าน ซี ดรักส์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5 ห้อง 013 ชั้น 3 อาคาร ซีพีทาวเวอร์ หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2641 1183 โทรสาร
 25. ร้าน เซฟดรัก
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99 ชั้น B อาคารศูนย์การค้าเอสพลาหนาด ในท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ โทรสาร
 26. ร้าน เซฟดรัก เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 125 หมู่ ซอย ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2882 8626-7 โทรสาร
 27. ณฐ ร้านยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 385 หมู่ - ซอย พร้อมพรรณ ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 1340 3757 โทรสาร
 28. ร้านยา ดรักเพลส สาขา ซีพี ฟูดส์ฟอร์จูน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5 หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2642 1177 โทรสาร
 29. ร้าน ดรักส์แคร์2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 322/18 หมู่ - ซอย สถานฑูตจีน ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 1825 0107 โทรสาร
 30. ร้าน ดวงกมลเวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 672/27 หมู่ ซอย สุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 4818 โทรสาร
 31. บริษัท ด็อกเตอร์ซี-ดรักส์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 522/152 หมู่ - ซอย สรงปรางค์ ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2641 9979 โทรสาร
 32. ร้าน ดำรงค์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 15-17 หมู่ ซอย ตลาดศรีดินแดง ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 3106 โทรสาร
 33. ร้าน เดอะบีช ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 159 อาคารเดอะบีช เรซิเดนซ์ (ชั้น 1) หมู่ - ซอย วิภาวดีรังสิต 16 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2691 5769 ต่อ 2102 โทรสาร
 34. ร้าน ถุงยานานามัย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 226/7 ห้อง P1 หมู่ ซอย เพิ่มสิน ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 6669 9782 โทรสาร
 35. ร้านขายยา ท็อปดรัก
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 467 หมู่ - ซอย - ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ โทรสาร
 36. ทาร์เก็ต ฟาร์มาซี สาขา โลตัสฟอร์จูน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 7/1 หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2642 0851 โทรสาร
 37. ทำเนียบยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 519 หมู่ ซอย ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 1401 0261 โทรสาร
 38. ร้าน เทคแคร์ฟาร์มา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2011/92 ห้อง เฟลต 12 แผง 12 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 4148 1929 โทรสาร
 39. ร้าน เทคแคร์ฟาร์ม่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2011/92 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 4644 2687 โทรสาร
 40. ร้าน เทียนชัยโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4569 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0 2245 0220 โทรสาร
 41. ร้าน เทียนชัยโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 453 หมู่ ซอย พร้อมพรรณ ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 5462 โทรสาร
 42. ร้าน ไทยนำเวชการ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 848 หมู่ 3 ซอย - ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ โทรสาร
 43. บริษัท ไทยโอลีฟ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 260 ชั้น 4 อาคาร 5 หมู่ - ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 1833 โทรสาร
 44. ร้าน ธณัฐพรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 470 หมู่ ซอย เกียรติชัย ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2245 8794 โทรสาร
 45. ร้านยา ธนทัต
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1870 หมู่ ซอย ประชาสงเคราะห์ 22 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2689 5225 โทรสาร
 46. ร้าน ธนากร ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 634/1 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า ลีดเดอร์ไพรซ์ หมู่ - ซอย ประชาสงเคราะห์ 8 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 08 4734 5288 โทรสาร
 47. ร้าน ธีระเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 670/250 หมู่ ซอย สุทธิพร ถนน แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 5836 โทรสาร
 48. ร้าน บางกอกฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 28 หมู่ 2 ซอย ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 3446 โทรสาร
 49. ร้าน บ้านยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 126/7 หมู่ ซอย หอการค้าไทย ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0 2277 9224 โทรสาร
 50. ร้าน บ้านยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 12 หมู่ ซอย ประชาสงเคราะห์ 21 (แม่เนี้ยว แยก 3) ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2692 1153 โทรสาร
 51. ร้าน บ้านยารัชดา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1010/4 หมู่ - ซอย สุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2641 8070 โทรสาร
 52. ร้าน บ้านหมอยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 435 หมู่ ซอย ชานเมือง ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2644 3900 โทรสาร
 53. ร้าน บ้านหมอยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 12 หมู่ ซอย สุทธิพร ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ โทรสาร
 54. ร้าน บีบี ดรัก
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 224 ชั้น 1 พีพีอาพาร์ทเม้นท์ อาคาร 4 หมู่ ซอย เพิ่มสิน ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2377 6181 โทรสาร
 55. ร้านยา บุญชัย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2384 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 1645 2703 โทรสาร
 56. บู๊ทส์ - บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 125 ชั้น 2 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก หมู่ ซอย ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2641 3457 โทรสาร
 57. บู๊ทส์ - เอสพละนาด รัชดา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99 ยูนิต M24 - M25 Mezzanine เอสพละนาด หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2660 9194 โทรสาร
 58. บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 ชั้น 8 อาคารภคินท์ หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2694 5999 โทรสาร
 59. บู๊ทส์-ฟอร์จูน ทาวน์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 1 ยูนิต 019-021 หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2642 1850 โทรสาร
 60. ร้าน ประจัญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2000/21-4 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 7187 โทรสาร
 61. ร้าน ประชาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4675-4677 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ใกล้ศูนย์บริการสาธารณสุข4 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2247 4455 โทรสาร
 62. ร้าน ปิยะเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3760 หมู่ ซอย ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0 2245 6262 โทรสาร
 63. ร้าน พรชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 800/6 หมู่ - ซอย - ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 6550 โทรสาร
 64. ห้างขายยา พร้อมพรรณ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2 หมู่ ซอย พร้อมพรรณ ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0 2245 2404 โทรสาร
 65. ร้าน พิทักษ์ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 81 หมู่ - ซอย ในตลาดศรีดินแดง ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 6759 โทรสาร
 66. บริษัท พี แอนด์ เอฟ สยามสแควร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 139 ชั้น บี ห้างสรรพสินค้าท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2393 2945-6 โทรสาร
 67. ร้าน พี. เอ็ม.ดรักสโตร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 715/1 ห้อง A7 หมู่ - ซอย ชานเมือง ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 7795 0330,0 2641 3831 โทรสาร
 68. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.แอล
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 230,232 หมู่ ซอย วิภาวดีรังสิต 16 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 0155-6 โทรสาร
 69. ร้าน พี.เอ็ม.ดรักสโตร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 431 ห้อง107 ชั้น1 ไดม่อน ออคิด แมนชั่น หมู่ ซอย ชานเมืองแยก1 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2644 2049,0 2644 3626 ต่อ 333 โทรสาร
 70. ร้าน พีแอลฟาร์ม่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 978/2 หมู่ ซอย ชานเมือง 4 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2635 4375 โทรสาร
 71. ร้าน ไพศาลโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3006 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 1589 โทรสาร
 72. ร้านขายยา ฟาม่า-ซี (FAMA-C)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5 ห้องเลขที่ 114 หมู่ ซอย สี่แยก อสมท. ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 5856 ต่อ 5114 โทรสาร
 73. ฟาร์ม่า พลัส
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1478 หมู่ - ซอย ชานเมือง ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 3046 9502 โทรสาร
 74. ร้าน ฟาร์มาแคร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 322/360 หมู่ ซอย รัชดาภิเษก3 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2641 0157 โทรสาร
 75. ร้านขายยา ฟาร์มาท็อป
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 322 หมู่ ซอย ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2641 1163 โทรสาร
 76. บริษัท ฟาร์ม่าสแควร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 426 หมู่ - ซอย สุทธิพร ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2245 0943 โทรสาร
 77. ร้าน ฟาสซิโน สาขาห้วยขวาง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2004/87 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 1562,0 2692 9542 โทรสาร
 78. บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48 หมู่ ซอย แสงอุทัยทิพย์ ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 1178 โทรสาร
 79. ร้าน ภูมิเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 216/3 หมู่ ซอย ชานเมือง ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 1139,0 2692 3699 โทรสาร
 80. ร้าน เภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 641 หมู่ ซอย ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0 2277 8088 โทรสาร
 81. ร้าน เภสัชกรภูวพันธ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 144/2 หมู่ 3 ซอย ตลาดศรีวนิช ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 81398 3440 โทรสาร
 82. เภสัชกรสิริญา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 106/4 หมู่ ซอย วิภาวดีรังสิต 2(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 0221 6237 โทรสาร
 83. ร้าน มนต์ห้องยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 208/29 หมู่ ซอย นาทอง ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2692 2341 โทรสาร
 84. บริษัท เมดิคราฟท์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1371 หมู่ - ซอย - ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2693 8311-4 โทรสาร
 85. ยาใจเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 275 หมู่ - ซอย ชานเมือง ถนน - แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2692 0538,08 6868 3066 โทรสาร
 86. ร้าน ยาดี-เชน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 670/418 หมู่ ซอย สุทธิพร ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 5872 โทรสาร
 87. ร้าน ยาดี-เชน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 571 หมู่ ซอย ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2690 8488 โทรสาร
 88. ร้าน ยาดีเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 697/13 หมู่ - ซอย ประชา- ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 1147 โทรสาร
 89. ร้าน ยาดีเภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 477/3 หมู่ ซอย สุทธิพร ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2247 6737 โทรสาร
 90. ยาบางกอก
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 144/16 หมู่ ซอย ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 7063 6364 โทรสาร
 91. ร้าน รวมยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 185 หมู่ - ซอย ตลาดศรีดินแดง ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2643 6642 โทรสาร
 92. ร้าน รวมยา เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 479/296 หมู่ ซอย สุทธิพร ถนน แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 1633832 โทรสาร
 93. รัชดา ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 197 หมู่ ซอย กุนนที (รัชดาภิเษก 13) ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 5003 5532 โทรสาร
 94. ร้าน รัตนเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 270/26 หมู่ ซอย เพิ่มสิน ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2277 9968 โทรสาร
 95. ร้าน รุ่งเรืองเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1022/10-11 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2245 1203 โทรสาร
 96. เรือนยา ดินแดง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 42/3 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ โทรสาร
 97. ร้าน เล็กเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ - ห้องที่ 13-14 แฟลต 33 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2274 5794 โทรสาร
 98. ร้าน เลี่ยงโรคาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1416/7 หมู่ ซอย ประชาสงเคราะห์ 16 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 6060 6416 โทรสาร
 99. ร้าน วัฒนาทองเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 14/3 หมู่ ซอย พร้อมพรรณ ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 3962 โทรสาร
 100. ร้าน วัฒนาทองเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3058-3060 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 7932 โทรสาร
 101. วัตสัน ฟาร์มาซี สาขาห้วยขวาง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1998/27,1998/28 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2665 2000 ต่อ 1456 โทรสาร
 102. ร้าน วัตสันฟาร์มาซี สาขาอาคารฟอร์จูน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5 ห้องเลขที่ 013-015 ชั้น 1 ฟอร์จูน ทาวน์ หมู่ ซอย ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ โทรสาร
 103. ร้าน วุฒิเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 565/3 วิบูรณ์สุขแมนชั่น หมู่ ซอย พร้อมพรรณ ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 4471 โทรสาร
 104. ร้าน ศาลายา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 32/8 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2640 6627 โทรสาร
 105. ร้าน ศาลาโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 42/9 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2246 4393 โทรสาร
 106. ร้านขายยา ศุภากร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5123 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 6975 9863 โทรสาร
 107. บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 542 หมู่ - ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 1833 โทรสาร
 108. ร้าน สมชายเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2007/207 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2692 6594 โทรสาร
 109. สหชัย เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30/14 หมู่ - ซอย ประชาสันติ ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2643 3479 โทรสาร
 110. ร้าน สาธิตเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 230 หมู่ ซอย ตลาดศรีดินแดง ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2245 4232,0 2643 3985 โทรสาร
 111. ร้าน สิรินทร์ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5239-5241 หมู่ 1 ซอย ปากซอยหมอแก้ว ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0 2277 0274 โทรสาร
 112. ร้าน สุทธิพรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 797/6 หมู่ ซอย สุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2245 4163 โทรสาร
 113. ร้าน สุทธิสารโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 637 หมู่ - ซอย - ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0 2277 1509 โทรสาร
 114. ร้าน สุรชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 230 หมู่ ซอย กุนนที ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2277 0476 โทรสาร
 115. หนึ่ง หมอยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 634/1 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า ลีดเดอร์ไพรซ์ หมู่ - ซอย ประชาสงเคราะห์ 8 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 6440 6553 โทรสาร
 116. ร้าน หมอยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 789 หมู่ ซอย ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2275 2866,0 2693 6139 โทรสาร
 117. อโรคยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2508/492 หมู่ ซอย ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 245 8458 โทรสาร
 118. ร้าน อัมพรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 131 หมู่ ซอย แม่เนี๊ยว(ประชาสงเคราะห์21) ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0 2932 9984 โทรสาร
 119. อัมพรเภสัช 9
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 132/1 หมู่ - ซอย พร้อมพรรณ ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2640 6726 โทรสาร
 120. บริษัท เอ.เอ.วี.โพรดักส์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1/32 หมู่ - ซอย รัชดาภิเษก 7 (นาทอง) ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2274 6249 โทรสาร
 121. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขา Aspace (อโศกดินแดง)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 616 หมู่ - ซอย - ถนน อโศก - ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2641 6848 โทรสาร
 122. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาซอยเปรมสมบัติ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2/13 หมู่ ซอย เปรมสมบัติ ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2692 4186 โทรสาร
 123. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาประชาสงเคราะห์ 23 จุด 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 66/7 หมู่ - ซอย ประชาสงเคราะห์ 23 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2692 0632 โทรสาร
 124. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาแยกรัชดา-สุทธิสาร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1266 หมู่ ซอย ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2693 8130 โทรสาร
 125. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาอินทามระ 47
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 153 หมู่ - ซอย อินทามระ 47 ถนน สุทธิสารแยก1 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2693 8783 โทรสาร
 126. ร้าน เอ็นที NT
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 241/1 หมู่ ซอย เพิ่มสิน ถนน ประชาสงเคราะห์ 27 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ โทรสาร
 127. ร้าน เอส.ซี.ฟาร์ม่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 322/383 หมู่ ซอย อยู่เจริญ ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2641 1190 โทรสาร
 128. ร้าน เอสเนเจอร์ ฟาร์มาซี คอนเนอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 109 ชั้นที่ 1 อาคารภคินทร์ หมู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1111 โทรสาร
 129. ไอโอดีน เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 108/90 ห้องเลขที่ 103 หมู่ ซอย ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 08 1573 2725 โทรสาร
 130. ร้านขายยา เฮลท์มี ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 62/6 หมู่ ซอย ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 6590 โทรสาร