รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร


(ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2558)รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในเขต : จอมทอง


 1. ร้านยา 34
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 28/31 หมู่ 4 ซอย เอกชัย 34 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 7756 8895 โทรสาร
 2. บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 312 ชั้น 12 อาคารเครือ ป.เจริญพันธ์ หมู่ 4 ซอย - ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2460 1700 โทรสาร
 3. ร้าน กิตติเวช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 13/265 หมู่ ซอย เลิศพัฒนาเหนือ ถนน ริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2476 9047 โทรสาร
 4. ร้าน เกรียงเวชเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104/7 หมู่ 1 ซอย ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2460 0051,0 2468 2213 โทรสาร
 5. ร้าน เก้าเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 17/21 หมู่ 1 ซอย เลิศพัฒนาใต้ ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2476 2110 โทรสาร
 6. ร้าน เกียรติอนันต์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 40/509 หมู่บ้านอมรชัยนิเวศน์ หมู่ 10 ซอย ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2452 1089,0 2452 1121 โทรสาร
 7. ร้าน คลังยา & สุขภาพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11/226 หมู่ ซอย ถนน ริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 3724 โทรสาร
 8. คลังยา พระราม 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 591 หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 8670 96525 โทรสาร
 9. คลังยาบางมด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 58/5 หมู่ 10 ซอย ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 5060 5454 โทรสาร
 10. คลังยาวัจนะ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 10/131 หมู่ 3 ซอย พระรามที่ 2 ซอย 28 ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 1423 5759 โทรสาร
 11. ร้าน คลีนิคยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20/407 หมู่ 10 ซอย วัดกก ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2898 6646 โทรสาร
 12. ร้าน จำเริญเวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 67/8 หมู่ ซอย ถนน วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ โทรสาร
 13. ร้าน จิรเวชภัณท์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 355 หมู่ - ซอย พระรามที่ 2 ซอย 11 ถนน - แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2427 2070 โทรสาร
 14. จุฬายาดี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 95 หมู่ 1 ซอย ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 2681 0123,08 9540 8033 โทรสาร
 15. ร้าน เจริญเวช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 38/22-23 หมู่ 5 ซอย ปลั่งอนุสรณ์ ถนน สุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 6144 โทรสาร
 16. ร้าน เจริญสุขเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 26/1 หมู่ 10 ซอย เอกชัย 16 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 86568 0397 โทรสาร
 17. ร้าน ชัยอนันต์ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 44/207 หมู่ ซอย ถนน วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 2224 โทรสาร
 18. ร้าน ชุมชนเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 14/263 หมู่ 6 ซอย จอมทอง 19 ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2875 2331 โทรสาร
 19. ร้าน ชุมชนเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 13/31 หมู่ 10 ซอย สถานีตำรวจบางมด ถนน พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2892 0895 โทรสาร
 20. ร้าน ดรักเฮาส์ (DRUGHOUSE)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 14/70 หมู่ ซอย พระรามสอง 38 ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2896 0081 โทรสาร
 21. บริษัท ตะวันแอ็กเว็ท
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20/406 หมู่ 10 ซอย วัดกก ถนน พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2898 5085-6 โทรสาร
 22. ร้าน เต็กจือตึ๊ง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 502/19 หมู่ 3 ซอย ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 2445 โทรสาร
 23. ร้าน เต็กล้งโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 276/29 หมู่ 3 ซอย สุขสวัสดิ์8 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2468 0238 โทรสาร
 24. ร้าน ธันยาเภสัช 3
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 36/14 หมู่ 3 ซอย กำนันแม้น ถนน กำนันแม้น แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2897 7291 โทรสาร
 25. ร้าน นรชัยฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 73/112 หมู่ 1 ซอย ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 6506 โทรสาร
 26. บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 662 หมู่ - ซอย พระรามที่ 2 ซอย 38 ถนน - แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ - โทรสาร
 27. ร้าน บัณฑิตเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 43/36 หมู่ 5 ซอย ถนน พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2427 4033 โทรสาร
 28. ร้าน บ้านยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 17 หมู่ - ซอย พระรามที่ 2 ซอย 43 ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2451 8678 โทรสาร
 29. ร้าน บ้านยาใจดี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 509/1 หมู่ 3 ซอย ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 1721 1646 โทรสาร
 30. บ้านยานันทวัน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 43/470 หมู่ 2 ซอย จันทร์ม่วง ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 4335 7070 โทรสาร
 31. ร้าน บ้านสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 125/82 หมู่ 3 ซอย เอกชัย 36 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2897 5153 กด 0 โทรสาร
 32. ร้าน บุรีฟาร์มา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 720/9 หมู่ 3 ซอย ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2476 9498 โทรสาร
 33. ร้าน ป.เวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 58/475 หมู่ 10 ซอย สินทวี ถนน พระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2451 9082 โทรสาร
 34. ร้าน ประสานมิตรฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 123/4 หมู่ ซอย ถนน วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 7983 โทรสาร
 35. ร้าน ปวงชนเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 43/22-23 หมู่ ซอย ถนน ธนบุรี-ปากท่อ กม.1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2427 1169 โทรสาร
 36. ร้าน พรเจริญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30/148 หมู่ 1 ซอย วัดพุทธบูชา ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2874 0380 โทรสาร
 37. ร้าน พรชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 525/58 หมู่ 3 ซอย ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 7546 โทรสาร
 38. ร้าน พรเวชการ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11/64 หมู่ 2 ซอย ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2415 3673 โทรสาร
 39. ร้าน พระราม 2 เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 54/21 หมู่ 2 ซอย ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2428 0752 โทรสาร
 40. ร้าน พิจิตรเวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 67/125 หมู่ 9 ซอย ถนน สุขาภิบาล1 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2415 4773 โทรสาร
 41. บริษัท พี.เว็ต.
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 312 ชั้น 11 ตึก GFPT หมู่ 4 ซอย - ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2473 8000 โทรสาร
 42. พีแอนด์เอฟ โลตัสกัลปพฤกษ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 16/4 หมู่ 8 ซอย - ถนน - แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ - โทรสาร
 43. ร้าน เพ็ชรเจริญฟาร์ม่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11/114 หมู่ 2 ซอย เอกชัย 25/1 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 9884 8181 โทรสาร
 44. ร้าน เพื่อนยา 33
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114 หมู่ 6 ซอย พระราม 2 ซอย 33 ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2428 1496 โทรสาร
 45. ร้าน ไพสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 112/5 หมู่ 8 ซอย 28 แยก 5 (รัตนกวี) ถนน พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ - โทรสาร
 46. ร้าน ฟาร์มา ชอพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 31/128,31/129 หมู่ 1 ซอย ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2893 7837,0 2416 1605 โทรสาร
 47. บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 50 ชั้น 2 หมู่ ซอย ถนน จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 3984,0 2468 5535 โทรสาร
 48. ร้าน เภสัชกรสิงห์ชัย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 89/60 หมู่ ซอย กำนันแม้น ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2415 9044,0 2415 5285 โทรสาร
 49. ร้านยา เภสัชจัน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65/192 หมู่ 3 ซอย เอกชัย 34 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2893 0655 โทรสาร
 50. ร้าน เภสัชชุมชน 4
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 122/105 หมู่ ซอย ถนน จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 6416 โทรสาร
 51. ร้าน เภสัชเทคนิค
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 219 หมู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2874 2281 โทรสาร
 52. ร้าน มนต์ชัยเภสัชสาขา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 441 หมู่ 3 ซอย ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2468 3952 โทรสาร
 53. ร้าน เม็ดยาเวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 14/195 หมู่ 6 ซอย ถนน รัตนกวี แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2875 3419 โทรสาร
 54. แมนดาริน ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 743/1-2 หมู่ 3 ซอย - ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2476 4599 โทรสาร
 55. ร้าน ยาจอย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 21 หมู่ - ซอย พระรามที่ 2 ซอย 3 ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 1906 6067 โทรสาร
 56. ร้าน ยาพอเพียง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 112/260 หมู่ 8 ซอย หมู่บ้านสินทวีเซ็นเตอร์ 28 แยก 5 ถนน พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2875 3487 โทรสาร
 57. ร้าน ยาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 59/209 หมู่ 10 ซอย สินทวี ถนน พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2451 9841 โทรสาร
 58. ร้าน ยาอัมรินทร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 15/55 หมู่ 1 ซอย - ถนน - แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ โทรสาร
 59. ร้าน รวมยาเวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 62/31 หมู่ 2 ซอย - ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ โทรสาร
 60. รัตนเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 58/189 หมู่ 2 ซอย - ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 6366 9228 โทรสาร
 61. ร้าน วังโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 44/205 หมู่ ซอย ถนน วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2875 3778 โทรสาร
 62. ร้าน วุทธิเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 67/203 หมู่ 1 ซอย - ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 5788,0 2476 4870 โทรสาร
 63. ร้าน ศิลปเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 19/347 หมู่ ซอย จอมทอง 12 (ศิลปเดช) ถนน ริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 7728,08 6889 5347 โทรสาร
 64. ร้าน ศุภกรฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 50/32 หมู่ 1 ซอย จอมทอง 13 (เลิศพัฒนาใต้) ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2878 1120 โทรสาร
 65. ร้าน สงวนเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 102/1 หมู่ 1 ซอย ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 7476 โทรสาร
 66. ร้าน สมบุญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 21/9 หมู่ ซอย วุฒากาศ43 ถนน วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 0453 โทรสาร
 67. ร้าน สมบุญเภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 86/110 หมู่ 3 ซอย เอกชัย 34 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2416 1532 โทรสาร
 68. บริษัท สยาม ฟู้ด แอนด์ คอนซูเมอร์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 54 หมู่ - ซอย พระรามที่ 2 ซอย3 แยก 3 ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2428 9113 โทรสาร
 69. ร้าน สองพี่น้องเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11/12 หมู่ 2 ซอย ถาวรวัฒนา ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2415 0744 โทรสาร
 70. ร้าน สินทวีเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 49,51 หมู่ - ซอย พระรามที่ 2 ซอย 43 ถนน พระรามที่ 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2451 8631 โทรสาร
 71. ร้าน สุนทรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 129 หมู่ ซอย ถนน ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 1465 โทรสาร
 72. ร้าน หงส์เจริญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 473/4 หมู่ 3 ซอย สุขสวัสดิ์10 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2476 4264 โทรสาร
 73. ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยา หลีมิ้น
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 14/537 หมู่ 10 ซอย ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2214 3232,0 2214 2606 โทรสาร
 74. ร้าน ห้องยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 90/31 หมู่ 1 ซอย ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2893 7902 โทรสาร
 75. ร้าน ห้องยาสุขสันต์ 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/186 หมู่บ้านสินทวี หมู่ 8 ซอย ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0 2803 5953 โทรสาร
 76. ร้าน อภิรักษ์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 88/101 หมู่ 3 ซอย ถนน แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 87713 3072,0 2897 7740 โทรสาร
 77. ร้านยา อมลวรรณ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 110 หมู่ - ซอย พระรามที่ 2 ซอย 30 ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 08 1280 1004 โทรสาร
 78. ร้าน อีสานโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 23/17 หมู่ 5 ซอย สุขสวัสดิ์14 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2468 1068 โทรสาร
 79. บริษัท เอสดับเบิลยูแอล ซัพพลาย จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 846/55 หมู่ ซอย พระรามที่ 2 ซอย 43 ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2867 1312 โทรสาร
 80. ร้าน แฮปปี้มาร์ท
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 28/35,28/36 หมู่ 4 ซอย เอกชัย 34 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0 2893 3637 โทรสาร