รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร


(ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2558)รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในเขต : สายไหม


 1. ร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 171/3590 หมู่ ซอย ท่าดินแดง ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ โทรสาร
 2. ร้าน กระปุกยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 583/20 หมู่ 6 ซอย แอนเน็กซ์ ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 2449 8775 โทรสาร
 3. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 139/141 หมู่ ซอย พหลโยธิน52 แยก46(ม.สัมพันธ์ฯ2) ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2538 7900 โทรสาร
 4. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11/8 หมู่ 6 ซอย ปากซอยพหลโยธิน 62 ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2531 9809 - 10 โทรสาร
 5. กองทัพยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 17/6 หมู่ - ซอย วัชรพล 5 ถนน วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2994 2133 โทรสาร
 6. กู๊ดฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9/17 หมู่ ซอย สุขาภิบาล 5 ซอย41 ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 5002 3621 โทรสาร
 7. ใกล้เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 111/543 หมู่ 5 ซอย - ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 1349 5857 โทรสาร
 8. คลังยา 2 เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 363/169 หมู่ - ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 08 5215 9555 โทรสาร
 9. คลังยาออเงิน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 299/7 หมู่ 2 ซอย ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 1439 7419 โทรสาร
 10. ร้าน คลีนิคยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99/11 หมู่ 6 ซอย พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน กม.27 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ 08 9165 3896 โทรสาร
 11. ร้าน เคพี ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 74/4 หมู่ 4 ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2973 9146 โทรสาร
 12. ฆฤณ ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 195/40 หมู่ 2 ซอย สุขาภิบาล 5 ซอย 66 (เคหะออเงิน) ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2908 8587 โทรสาร
 13. ร้าน จัง ซุปเปอร์มาร์ท
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/19 หมู่ 1 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 7693 8656,0 2994 3731 โทรสาร
 14. ร้าน จันทราเภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 119/4 หมู่ 5 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2991 2435,0 2532 1493 โทรสาร
 15. ร้านขายยา จี - ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 19/95 หมู่ - ซอย สายไหม 44/1 ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2996 4487 โทรสาร
 16. ร้าน จีรฉัตรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 77/51 หมู่ 5 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 0 2990 2601 โทรสาร
 17. ชัชเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1/159 หมู่ 6 ซอย พหลโยธิน 54/2 ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 1992 4131 โทรสาร
 18. ร้าน ชัยมงคลเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 123 หมู่ 6 ซอย - ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2521 0623 โทรสาร
 19. ร้าน โชคอมรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 98/9 หมู่ ซอย หน้าตลาดออเงิน ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2153 1699,08 4127 3989 โทรสาร
 20. เซ็นเตอร์ยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99/5 หมู่ ซอย สายไหม 22 (หมู่บ้านร่มสุขวิลล่า) ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 1466 3000 โทรสาร
 21. ร้าน เซ็นทรัลเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 146/11 หมู่ 4 ซอย พหลโยธิน52 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2973 8268-9 โทรสาร
 22. ร้านขายยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 98,98/1-3 หมู่ 4 ซอย - ถนน สุขาภิบาล 5 (ออเงิน) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2153 1657 โทรสาร
 23. ร้านขายยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 98,98/1-3 หมู่ 4 ซอย - ถนน สุขาภิบาล 5 (ออเงิน) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2153 1657 โทรสาร
 24. ณ ยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1/10 หมู่ 3 ซอย 41 ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 3823 1457 โทรสาร
 25. ณัฎฐภรณ์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 171 อาคารร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ(หลังเก่า) หมู่ - ซอย - ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 9981 8722 โทรสาร
 26. ร้าน ณัฐพลเวชภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 201/32 หมู่ 2 ซอย วัดเกาะ ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ โทรสาร
 27. ดีดี ฟาร์มาซีเซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 169/486 หมู่ - ซอย เพิ่มสิน 15 แยก 16 ถนน เพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 6037 9874 โทรสาร
 28. ร้าน เตียเจริญเภสัช 7
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/40 หมู่ 1 ซอย - ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 81836 2458 โทรสาร
 29. บริษัท ที.ซี.เมด จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 46/433 หมู่ 4 ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2973 9362 โทรสาร
 30. ร้าน ธนวัฒน์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3/31 หมู่บ้านจิตภาวรรณ หมู่ 2 ซอย วัดเกาะ ถนน สุขาภิบาล-คลองถนน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 4554 7105 โทรสาร
 31. ธนาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 170/155 หมู่ 2 ซอย เพิ่มสิน 30 ถนน - แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 6393 9655 โทรสาร
 32. ร้าน ธาราภรณ์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 61/13 หมู่ ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 86744 7449 โทรสาร
 33. ธีระวัฒน์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 201/27 หมู่ 2 ซอย วัดเกาะ ถนน พหลโยธิน 54/1 แยก 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 6314 2257,08 6314 2259 โทรสาร
 34. ร้าน นฤพนธ์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 26/587 หมู่ 6 ซอย เก่งกล้า 1 ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2523 6151 ต่อ 31291,08 4147 8338 โทรสาร
 35. ร้าน นิธิวัฒน์ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/167 หมู่ 1 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 81625 5955 โทรสาร
 36. บ้านยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1015 หมู่ ซอย พหลโยธิน 62 ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 7060 2096 โทรสาร
 37. ร้าน บ้านยาดี ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1/124 หมู่ 6 ซอย ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 6677 6683 โทรสาร
 38. บ้านยาเพิ่มสิน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 560/16 หมู่ - ซอย - ถนน เพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 2169 9721 โทรสาร
 39. ร้าน บ้านยาเภสัช 52
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 144/170 หมู่ 4 ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2972 6991 โทรสาร
 40. บ้านยาสาวน้อย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 351 หมู่ ซอย ถนน เพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 0086 2121 โทรสาร
 41. ร้าน ใบยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/101 หมู่ 1 ซอย สายไหม 84/3 ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2101 1482 โทรสาร
 42. ร้าน ประยงค์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 47/12 หมู่ 2 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2991 5369 โทรสาร
 43. ร้าน พรเทพเภสัชมินิมาร์ท
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 119/1 หมู่ 2 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2531 8612 โทรสาร
 44. ร้านยา พหล 64
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 26/412 หมู่ 6 ซอย พหลโยธิน 64 ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 89449 7485 โทรสาร
 45. ร้านขายยา เพรียว (Pure) สาขาวัชรพล
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 16/3 หมู่ - ซอย - ถนน วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2994 0138 โทรสาร
 46. ร้าน เพื่อนยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3/14 หมู่ 3 ซอย พหลโยธิน 54/1 (วัดเกาะ) ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2533 7847 โทรสาร
 47. ฟาร์ม่า-ทู
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/134 หมู่ ซอย ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2976 4341-2 โทรสาร
 48. ร้านยา ฟ้าใส
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 90/30 ห้องที่ 24 หมู่ ซอย - ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 6996 2049 โทรสาร
 49. ร้าน เฟื่องฟุ้งเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 199/4 หมู่ 4 ซอย ถนน วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2276 3757,0 84002 5757 โทรสาร
 50. ร้าน ภัณฑิราเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/183 หมู่ 1 ซอย ถนน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2996 3340 โทรสาร
 51. ร้าน ภัณฑิราเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/182 หมู่ 1 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2996 3340,0 2991 9011 โทรสาร
 52. ร้าน ภัณฑิราเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/32, 48/33 หมู่ 1 ซอย - ถนน - แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ โทรสาร
 53. ร้าน เภสัช' 21
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/77 หมู่ 1 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 81832 0691 โทรสาร
 54. ร้านยา เภสัชกร 1 สาขาพหลโยธิน 52
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 497/4 หมู่ ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 5975 9785 โทรสาร
 55. ร้าน เภสัชกรอาวุธ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2/149 หมู่ ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2971 1287 โทรสาร
 56. ร้านขายยา เภสัชชุมชน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/28 หมู่ 1 ซอย - ถนน - แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 81620 8931,0 89717 7942 โทรสาร
 57. ร้าน เภสัชมวลชน 2
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 195/38 หมู่ ซอย สุขาภิบาล 5 ซอย 66 (เคหะออเงิน) ถนน สุขาภิบาล แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 5910 4441 โทรสาร
 58. ร้าน มหาชนเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1/135 หมู่ 6 ซอย พหลโยธิน 54 (เธียรสวน) ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2552 2547 โทรสาร
 59. ร้าน มียศเภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 139/11 หมู่ 2 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 81424 6286 โทรสาร
 60. เมษาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 6/26 หมู่ 2 ซอย ถนน จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 5152 3393 โทรสาร
 61. ร้าน แมกไม้เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/122 หมู่ 1 ซอย ถนน วัชรพล-สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2991 8686 โทรสาร
 62. ร้าน ยา ดี-เชน สาขาที่ 13
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99/9 ฟู้ดไลอ้อน หมู่ - ซอย - ถนน - แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ โทรสาร
 63. ยาณัฐวัฒน์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 169/161 หมู่ ซอย เพิ่มสิน 15 แยก 8 ถนน เพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 6351 4212 โทรสาร
 64. ร้าน ยามวลชน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 195/18 หมู่ 2 ซอย ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 81656 4339,0 2998 2406 โทรสาร
 65. ร้านขายยา ยิ่งเจริญ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 405 ห้อง 105 หมู่ 4 ซอย พหลโยธิน 50 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 6544 3950 โทรสาร
 66. ร้าน ยิ่งรวยฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 18/114 หมู่ 4 ซอย วัชรพล ถนน วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 81403 2870,0 2153 2151 โทรสาร
 67. ร้าน รวมเภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 77/884 หมู่ 7 ซอย ถนน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ โทรสาร
 68. รวมยาดี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 89/17 หมู่บ้านมารวย 2 หมู่ 7 ซอย วัดเกาะ ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 6308 2326,08 6327 5746 โทรสาร
 69. ร้านยา รักษ์คุณ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/149 หมู่ 1 ซอย 84/4 ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 4533 3308,08 4533 3368 โทรสาร
 70. ร้าน รุ่งเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 540/20 หมู่ ซอย พหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์) ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2993 7372 โทรสาร
 71. เรือนเภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 39/522 ห้องเลขที่ 105 อาคารไดมอนด์แมนชั่น หมู่ 4 ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2972 7364 โทรสาร
 72. ร้าน เรือนยาออเงิน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1/4 หมู่ 3 ซอย ถนน รัตนโกสินทร์สมโภช แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2534 2636,0 2573 0487 โทรสาร
 73. ร้าน วรณิสส์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/113 หมู่ 1 ซอย ตลาดวงศกรพลาซ่า ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2991 9402 โทรสาร
 74. ร้าน วัฒนาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 178/3 หมู่ 4 ซอย พหลโยธิน 50 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 9206 0752 โทรสาร
 75. ร้าน วัลภาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 120/19 หมู่ ซอย สายไหม 20 ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2681 5447 ต่อ 7 โทรสาร
 76. บริษัท วุฒิ อินเตอร์ดรักส์ 2010 จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 315/5 หมู่ - ซอย พหลโยธิน 58 ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2532 4833 โทรสาร
 77. ร้าน เวลคัมฟาร์ม่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11/43 หมู่ 3 ซอย - ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2998 2734 โทรสาร
 78. ร้าน ศรีภัทร์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3/37 หมู่ 2 ซอย จิตรภาวรรณ ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 7985 3254,0 2974 9814 โทรสาร
 79. ร้าน ศิริชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 201/609 หมู่ 2 ซอย วัดเกาะ ถนน สุขาภิบาล-คลอถนน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2974 8211 โทรสาร
 80. ร้าน ศูนย์ยาชุมชน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 45/5 หมู่ 4 ซอย ถนน วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 81892 1862,0 89196 6434 โทรสาร
 81. ร้าน ส.เจริญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 117-118 หมู่ - ซอย แยกจากหมู่ที่ 6 เดิม ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2521 1240 โทรสาร
 82. ร้าน ส.เจริญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 หมู่บ้านอัมรินทร์3 หมู่ ซอย สายไหม79 ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2991 8722 โทรสาร
 83. ร้าน สองเภสัชสายไหม
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 299/12 หมู่ 4 ซอย ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2996 3549,08 6884 5342 โทรสาร
 84. ร้าน สะอาด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 201/626 หมู่ 2 ซอย พหลโยธิน 54/1 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 81319 4884 โทรสาร
 85. ร้าน สายไหม ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 120/10 หมู่ 2 ซอย สายไหม 20 ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2990 2775 โทรสาร
 86. ร้าน สุวิทย์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1/215 หมู่ 6 ซอย เธียรสวน ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2971 1190 โทรสาร
 87. ร้าน ห้องจ่ายยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4/70 หมู่ 6 ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2994 1230,08 9494 4562 โทรสาร
 88. ร้าน ห้องยาวัดลุ่ม
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 169/008 หมู่ 2 ซอย ชุมชนวัดลุ่มซอย 1 ถนน เพิ่มสิน-ออเงิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2994 0522 โทรสาร
 89. ร้าน ห้องยาแอนเนกซ์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 510/13 หมู่ 6 ซอย แอนเนกซ์ ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2531 2563 โทรสาร
 90. ร้าน อนันตวัฒน์ ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 363/179 หมู่ 6 ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2552 2754 โทรสาร
 91. ร้านยา ออเงิน
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 195/3 หมู่ - ซอย สุขาภิบาล 5 ซอย 66(เคหะออเงิน) ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 6006 6146 โทรสาร
 92. ออเงินเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 60/162 หมู่ - ซอย เพิ่มสิน 56 ถนน เพิ่มสิน - ออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 08 2340 5005 โทรสาร
 93. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาเพิ่มสินวัชรพล
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 199/6 หมู่ 4 ซอย - ถนน รัตนโกสินทร์สมโภชน์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2934 0541 โทรสาร