รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร

(ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2556)

รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในเขต : สวนหลวง
 1. ร้านยา 46
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 110 หมู่ - ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2721 3691 โทรสาร
 2. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 702-702/1 หมู่ ซอย ปากซอยพัฒนาการ 20 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2717 7899 โทรสาร
 3. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1319/1 หมู่ ซอย พัฒนาการ 25 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2717 5828-9 โทรสาร
 4. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1408 หมู่ - ซอย ปากซอยพัฒนาการ 38 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2318 5813 - 4 โทรสาร
 5. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1168 หมู่ - ซอย ศรีนครินทร์ 26 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2321 1241 โทรสาร
 6. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1341/1 หมู่ - ซอย ระหว่างซอยพัฒนาการ 25-27 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2719 4254 โทรสาร
 7. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1769/5 หมู่ ซอย ปากซอยพัฒนาการ 37 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2538 7900 โทรสาร
 8. ร้านยา กรุงเทพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 992 หมู่ ซอย ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2538 7900 โทรสาร
 9. ร้าน เกียรติสยามเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3526 หมู่ ซอย ถนน เพชรบุรี แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2319 2180 โทรสาร
 10. ร้าน แก้วเมืองเพชรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1086 ห้องที่113 อาคารเจริญสุขแมนชั่น หมู่ ซอย อ่อนนุช17(สวนหลวง) ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2717 6766 - 72 โทรสาร
 11. คลังยา 81
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 615 หมู่ - ซอย อ่อนนุช 10 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 5055 9546,08 5055 9546 โทรสาร
 12. ร้าน คลังยาสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1416 หมู่ ซอย รามคำแหง 4 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 81631 6900 โทรสาร
 13. บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 900 หมู่ 16 ซอย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ โทรสาร
 14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนทาวน์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 943,945,951,951/1 หมู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2314 4137-8 โทรสาร
 15. ร้าน จริยาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 31 ห้องที่ 5 หมู่ ซอย พระรามเก้า 41 ถนน เสรี 2 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 81643 3235 โทรสาร
 16. ร้าน จัดยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20 หมู่ - ซอย พัฒนาการ 53 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2322 2259,0 2722 0157 โทรสาร
 17. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1350/714 ชั้น 1 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ หมู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2717 5202-3 โทรสาร
 18. ร้าน จุฬาฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1407 หมู่ - ซอย อ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 5649 9968 โทรสาร
 19. ร้าน จุฬายา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1144/35 หมู่ ซอย พัฒนาการ 30 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 89204 5199 โทรสาร
 20. ร้าน เจซี ฟาร์มา (JC Pharma)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2559 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสยาม-จัสโก้ ศรีนครินทร์ หมู่ ซอย ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2322 7002 โทรสาร
 21. ร้าน เฉลิมพระเกียรติเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 92 หมู่ ซอย อ่อนนุช 17 แยก 16 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2717 9240 โทรสาร
 22. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเทรดดิ้ง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1009 หมู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2314 0416,0 2314 4977 โทรสาร
 23. ร้าน ชูเอี่ยม โอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1529/5 หมู่ ซอย ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2742 2020 โทรสาร
 24. บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 404 หมู่ - ซอย แยกซอยศิริพจน์ ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2740 3722 6 โทรสาร
 25. บริษัท ซาย ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 402,404 หมู่ - ซอย แยกซอยศิริพจน์ ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2672 2594 โทรสาร
 26. บริษัท เซ็พเทม คิง จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/56 หมู่ - ซอย - ถนน เสรี 4 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2718 4355 โทรสาร
 27. ร้านขายยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1200/1 อยู่ในห้าง ท็อปส์ เดลี่ หมู่ ซอย ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 50 ถนน สุขุมวิท 71 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2719 9975 โทรสาร
 28. ร้านยา เซเว่นเดย์ฟาร์ม่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 227 หมู่ ซอย อ่อนนุช ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2716 2930 โทรสาร
 29. ดรัก สแควร์ สาขา 10
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 237 หมู่ ซอย อ่อนนุช 17 ถนน แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2311 6337 โทรสาร
 30. ดรัก สแควร์ สาขาที่ 6
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 206 ยูนิต F1-04 หมู่ - ซอย พัฒนาการ 20 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 4361 2984 โทรสาร
 31. ดรักเพลส สาขา ซีพี ฟู้ด ธัญญะ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 735/1 ห้างธัญญะ ช็อปปิ้งพาร์ค หมู่ ซอย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2108 6031 โทรสาร
 32. ร้าน เดอะฟาร์ม่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2583 หมู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2322 6858 โทรสาร
 33. ร้านยา ต้นซอย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 700/2 หมู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ โทรสาร
 34. ห้างขายยา ตราเสือมังกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 19/1 หมู่ ซอย รามคำแหง 4 (สมานมิตร) ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2314 5121-2 โทรสาร
 35. ร้าน ตะวันคลังยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 462 หมู่ ซอย พัฒนาการ 30 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2719 5276 โทรสาร
 36. บริษัท นีโอ เจ็น ไทย จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1350/715 ชั้น 1 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ หมู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2717-5203 โทรสาร 0-2717-5220
 37. ร้าน บ้านยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ ซอย อ่อนนุช 17 ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2311 1583 โทรสาร
 38. บาลานซ์-ธัญญะช็อปปิ้งพาร์ค ศรีนครินทร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 735/4 ห้องเลขที่ DG-30 ชั้น G อาคาร D ศูนย์การค้า ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค หมู่ ซอย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2399 2080-3 โทรสาร
 39. บู๊ทส์ - เดอะไนน์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 999/2 ยูนิต F01C01000 โครงการเดอะไนน์ ชั้น 1 อาคาร C หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2249 1164 โทรสาร 0 2716 7956
 40. บู๊ทส์ - ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 735/3 ยูนิต 20 ชั้น จี โครงการธัญญะช็อปปิ้งพาร์ค หมู่ ซอย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2108 6160 โทรสาร
 41. บริษัท แบง เทรดดิ้ง 1992 จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 999/99 ชั้น 4 อาคารแบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2718 3333 โทรสาร
 42. ร้าน พรเจริญ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 44 หมู่บ้านเคหะนคร 3 หมู่ 16 ซอย พัฒนาการ 50 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2321 6277 โทรสาร
 43. ร้าน พรชัยเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1996,1998 หมู่ 1 ซอย อ่อนนุช66 ถนน อ่อนนุข แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2321 2542 โทรสาร
 44. ร้าน พรเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 904 หมู่ 8 ซอย สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0 2311 0288,0 2333 1305 โทรสาร
 45. พัฒนาการ ๕๑
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 95 หมู่ ซอย พัฒนาการ 51 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 4106 5744 โทรสาร
 46. พิชญ์เภสัชมินิมาร์ท
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2183,2185 หมู่ ซอย อ่อนนุช 47 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2321 9768-9,0 2321 3823 โทรสาร
 47. ร้าน พี.เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 608 หมู่ ซอย ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2331 2607 โทรสาร
 48. ร้านขายยา ฟามา-ซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2286 หมู่บ้านโฮมเพลส หมู่ - ซอย หมู่บ้านโฮมเพลส ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2722 8881 โทรสาร
 49. ร้านยา ฟาร์มดี ดรักสโตร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 735/4 ห้องหมายเลขที่ 18 ชั้น 2 ห้างธัญญะช็อปปิ้งพาร์ค หมู่ ซอย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 4436 3830 โทรสาร
 50. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟาร์มา คอนเนอร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 919 หมู่ - ซอย - ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 9936 0260 โทรสาร
 51. ร้านยา ฟาร์ม่าชัวร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1898 หมู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 9766 4166 โทรสาร
 52. ฟาร์มาเซีย
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 999/2 ตำแหน่งที่ F01C0900 โครงการThe Nine Nighborhood ชั้นที่ 1 อาคารซี หมู่ - ซอย - ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 1869 2706 โทรสาร
 53. ร้าน ภ.บ.เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1282 หมู่ ซอย สุขุมวิท 71 ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2314 4394 โทรสาร
 54. ภณเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1346 หมู่ - ซอย ปากซอยอ่อนนุช 36 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 2737 2313 โทรสาร
 55. เภสัชกรชุมชน 3
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 28 ห้อง 103 หมู่ ซอย พัฒนาการ 38 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2318 8467 ต่อ 103 โทรสาร
 56. บริษัท เมดิค กรุ๊ป จำกัด สาขาเทสโก้โลตัส พัฒนาการ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2279 หมู่ ซอย ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2106 2744 โทรสาร
 57. ร้าน เมดิแคร์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 78/27 ตึกทับทิม อาคารชุดบ้านสุขุมวิท 77 (ไพฑูรย์-ทับทิม) หมู่ ซอย อ่อนนุช17แยก16 ถนน แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 1718636 โทรสาร
 58. บริษัท เมอริท แพนนะเซีย จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 222/1 หมู่ ซอย อ่อนนุช 46 ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2322 8175-6 โทรสาร
 59. ร้าน เมืองทองเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 441 หมู่ ซอย พัฒนาการ 20 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2319 9694 โทรสาร
 60. บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู่ - ซอย พัฒนาการ 20 แยก 4 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2314 6671 โทรสาร
 61. บริษัท แมคโครฟาร์แลบ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู่ - ซอย พัฒนาการ 20 แยก 4 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2314 6671 โทรสาร
 62. ร้าน ยา ดี-เชน สาขาที่ 32
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1063/1 เทสโก้ ดลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาพระราม 9 หมู่ ซอย ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ โทรสาร
 63. ร้าน ยาดีฟาร์มา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 43 หมู่ ซอย พัฒนาการ 53 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ โทรสาร
 64. ร้าน ยาเภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 889 หมู่ ซอย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2322 4405 โทรสาร
 65. ยาอัฏวัฒน์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1817 หมู่ - ซอย - ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 6476 8641,0 2348 4919 โทรสาร
 66. ร้าน รวมยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2206 อาคารสุขถาวร หมู่ ซอย ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2320 2601 โทรสาร
 67. ร้าน รวมยา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 292 ห้องเลขที่ 6 อาคาร 44 แมนชั่น หมู่ - ซอย อ่อนนุช 44 (สุขุมวิท 77) ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 81371 9522 โทรสาร
 68. รักษ์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1885 หมู่ ซอย ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 1785 5735 โทรสาร
 69. ร้าน เลิศเภสัชกร
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2023,2025 หมู่ 3 ซอย อ่อนนุช ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2321 5084 โทรสาร
 70. แล็บ ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 735/3 ห้อง CG-22 ชั้น G ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้งพาร์ค หมู่ ซอย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2108 6162 โทรสาร
 71. บริษัท โลห์มันน์ แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย)
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 ชั้น 21 อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ หมู่ ซอย ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2719 9323-5 โทรสาร
 72. บริษัท วันฟาร์ม่า
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 577 ชั้น 1 หมู่ - ซอย 11 ถนน เสรี 6 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2718 3545-7 โทรสาร
 73. บริษัท วู้ดแลนด์ อินเตอร์กรุ๊ป เฮลธ์ จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 88/193 ทาวน์เฮ้าส์ ชั้น 1 หมู่ - ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 81484 9875 โทรสาร
 74. ร้าน ศรีนุชเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2277 หมู่ - ซอย - ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2321 0403,0 2322 9615 โทรสาร
 75. ร้าน ศรีสรรค์ พานิช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 8/101 , 102 หมู่ - ซอย อนามัย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2720 5300,0 2322 5584 โทรสาร
 76. ศิริถาวร เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 404 หมู่ 15 ซอย ศิริถาวร ถนน รามคำแหง 24 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2719 3313 โทรสาร
 77. ร้าน สองเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 534/3 หมู่ ซอย ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2717 2991,0 2713 5164 โทรสาร
 78. บริษัท สินชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (2009) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1094 หมู่ ซอย อนามัย (อ่อนนุช 39) ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 1917 8352 โทรสาร
 79. สินพัฒนาโอสถ
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 599 หมู่ ซอย พัฒนาการ 20 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 1806 9097,0 2318 2747 โทรสาร
 80. ร้าน สุรินทร์เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20 หมู่ ซอย พัฒนการ 20 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2314 6217 โทรสาร
 81. ร้าน แสงดาวเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1838 หมู่ ซอย ตรงข้ามอ่อนนุข 41 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2320 3849,0 86340 3350 โทรสาร
 82. ร้าน ห้องยาเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 81/5 อาคารเอกดำรงค์ หมู่ ซอย พัฒนาการ 20 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 1838 5357 โทรสาร
 83. บริษัท อ๊อกโซ่ เคมี (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 155/1 หมู่บ้านปัญญา หมู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2300 3337,0 2300 3823 โทรสาร
 84. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 116/99 หมู่ - ซอย พัฒนาการ 25 (เป็นสุข) ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2318 2152,0 2319 3817 โทรสาร 0 2319 3907
 85. ร้าน อารยะเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 32/61 หมู่ 1 ซอย อ่อนนุช ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2322 2326 โทรสาร
 86. อิสติร่าห์ ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 685/1 หมู่ - ซอย อ่อนนุช 39 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 3648 8465 โทรสาร
 87. เอ แอนด์ ที ฟาร์มาซี
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 735/4 ห้องเลขที่ D2-21 อาคาร ธัญญะช็อปปิ้ง พาร์ค ชั้น 2 หมู่ ซอย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2108 6224 โทรสาร
 88. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขา สามแยกอ่อนนุช 17
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 998/1 หมู่ - ซอย อ่อนนุช 17 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2717 7701 โทรสาร
 89. เอ็กซ์ต้า เฮลท์แอนด์บิวตี้ สาขาอ่อนนุช39
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1/1 หมู่ ซอย อ่อนนุช 39 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2720 5472 โทรสาร
 90. ร้าน เอ็ม.เอ.เภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 209 หมู่ ซอย พัฒนาการ 20 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 81689 5575 โทรสาร
 91. ร้าน เอี่ยมเจริญเภสัช
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2179 หมู่ ซอย อ่อนนุช 45 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2322 2316 โทรสาร
 92. บริษัท โอซีแอล เมดิคัล
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 17 ชั้น 2 หมู่ ซอย พัฒนาการ 13 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2717 3509 โทรสาร
 93. ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเรียนท์ ฟาร์มา
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 19 หมู่ ซอย อ่อนนุช 64 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 08 1111 8641 โทรสาร
 94. ร้านขายยา ไอดรักส์
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 939 หมู่ ซอย อ่อนนุช 19 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 09 0974 5694 โทรสาร
 95. บริษัท เฮทเทอโร (ไทยแลนด์) จำกัด
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1350/138,1350/139,1350/140,1350/141 ชั้น 10 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ หมู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2713 7620 โทรสาร