กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้ยาสามัญประจำบ้าน: สืบค้น แยกตามชื่อยา
  Download ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันและแผนโบราณที่นี่
 

   1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

   1.1 ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย * Alumina and Magnesia Tablets
   1.2 ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย Alumina and Magnesia Oral Suspension<
   1.3 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์ * Sodamint Tablets
   1.4 ยาขับลม * Compound Cardamom Mixture
   1.5 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง * Stomachic Mixture
   1.6 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต * Sodium Bicarbonate Mixture for children
   1.7 ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์ * Asafoetida Tincture
 

   2. ยาแก้ท้องเสีย

   2.1 ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่ * Oral Rehydration Salts
 

   3. ยาระบาย

   3.1 ยาระบายกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวาร สำหรับเด็ก Glycerin Suppositories for Children
   3.2 ยาระบายกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวาร สำหรับผู้ใหญ่ Glycerin Suppositories
   3.3 ยาระบายแมกนีเซีย Milk of Magnesia
   3.4 ยาระบายมะขามแขก * Senna Tablets
   3.5 ยาระบาย โซเดียมคลอไรด์ ชนิดสวนทวาร * Sodium Chloride Enema
 

   4. ยาถ่ายพยาธิลำไส้

   4.1 ยาถ่ายพยาธิตัวกลมมีเบนดาโซล * Mebendazole Tablets
 

   5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้

   5.1 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน * Aspirin Tablets
   5.2 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก. * Paracetamol Tablets 500 mg.
   5.3 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก. * Paracetamol Tablets 325 mg.
   5.4 ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตตามอล * 1 Paracetamol Syrup for children หรือ
2 Paracetamol Oral Suspension for children
หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับชนิดของสูตรตำรับ
   5.5 พลาสเตอร์บรรเทาปวด * Analgesic Plasters
 

   6. ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก

   6.1 ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน * Chlorpheniramine Maleate Tablets
 

   7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

   7.1 ยาแก้ไอ ขับเสมหะสำหรับเด็ก * Ammonium Carbonate and Glycyrrhiza Mixture
   7.2 ยาแก้ไอน้ำดำ * Brown Mixture
 

   8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามือ คัดจมูก

   8.1 ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม 1 Aromatic Ammonia Solution หรือ <BR>
2 Aromatic Ammonia Spirit <BR>
หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับชนิดของสูตรตำรับ
   8.2 ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก Cold Inhalant
   8.3 ยาทาระเหยบรรเทาอาการ คัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง Cold Vapourizing Ointment
 

   9. ยาแก้เมารถ เมาเรือ

   9.1 ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท Dimenhydrinate Tablets
 

   10. ยาสำหรับโรคตา

   10.1 ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์ * Sulfacetamide Eye Drops
   10.2 ยาล้างตา 1 Sodium Chloride Eye lotion หรือ
2 Sodium Chloride Eye wash
 

   11. ยาสำหรับโรคปากและลำคอ

   11.1 ยากวาดคอ * Mandl's Paint
   11.2 ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเชี่ยนไวโอเลต * Gentian Violet Solution
   11.3 ยาแก้ปวดฟัน * Toothache Drops
   11.4 ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ Soothing Lozenges
   11.5 ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ Soothing Lozenges  

   12. ยาใส่แผล ล้างแผล

   12.1 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน * Iodine Tincture
   12.2 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล * Thimerosal Tincture
   12.3 ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน Povidone Iodine Solution
   12.4 ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ * Isopropyl Alcohol 70%
   12.5 ยาเอทิล แอลกอฮอล์ Ethyl Alcohol 70%
   12.6 น้ำเกลือล้างแผล Normal Saline Solution
 

   13. ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไฟม้ น้ำร้อนลวก

   13.1 ยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอล * Burns and Scalds Mixture
   13.2 ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม Silver Sulfadiazine Cream
 

   14. ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย

   14.1 ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง * Analgesic Balm
 

   15. ยาสำหรับโรคผิวหนัง

   15.1 ยารักษาหิด เหา เบนซิล เบนโซเอต 1 Benzyl Benzoate Lotion <BR>
2 Benzyl Benzoate Emulsion <BR>
หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับสูตรตำรับ
   15.2 ยารักษาหิด ขี้ผึ้งกำมะถัน * Sulphur Ointment
   15.3 ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า 1 Benzoic and Salicylic acids Cream หรือ
2 Benzoic and Salicylic acids Ointment หรือ
3 Whitfield's Ointment
(Benzoic acid 6%w/w and Salicylic acid 3 %w/w)
หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับสูตรตำรับ
   15.4 ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง * Coal Tar Ointment
   15.5 ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ * Calamine Lotion
   15.6 ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต Sodium Thiosulfate for Solution
 

   16. ยาบำรุงร่างกาย

   16.1 ยาเม็ดวิตามินบีรวม * Vitamin B complex Tablets
   16.2 ยาเม็ดวิตามินซี * Vitamin C Tablets
   16.3 ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต * Ferrous Sulfate Tablets
   16.4 ยาเม็ดวิตามินรวม * Multivitamin Tablets
   16.5 น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล Cod Liver Oil Capsules
   16.6 น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ Cod Liver Oil Emulsion
 
 
* ชื่อยาที่มีเครื่องหมาย "*" เป็นชื่อยาสมัญประจำบ้านตามประกาศ ฯ เดิม
f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home